Eksportportalen informerer om retningslinjer for transport af dyr i varmt vejr

16-06-2021

Vi minder om, at der forekommer meget varmt vejr i Europa i den kommende tid.   Fødevarestyrelsen skal hermed opfordre til, at der i planlægningen af dyretransporter er stor fokus på de vejrmæssige forhold på ruten og at der tages de nødvendige forholdsregler

 Vi minder om, at der forekommer meget varmt vejr i Europa i den kommende tid.

 

Fødevarestyrelsen skal hermed opfordre til, at der i planlægningen af dyretransporter er stor fokus på de vejrmæssige forhold på ruten og at der tages de nødvendige forholdsregler, for eksempel:  

  • Planlæg rute og afgangstidspunkt, så de varme områder passeres på døgnets køligste timer
  • Tjek at transportmidlets ventilationssystem er fuldt funktionsdygtigt før og under transporten
  • Undgå ophold, hvor køretøjernes ventilationssystemer kan have svært ved at opretholde en indvendig temperatur på højst 30° C – fx i forbindelse med ventetid ved grænseovergange
  • Vær opmærksom på dyrenes vandforsyning
  • Planlæg evt. med lavere læssetæthed eller ekstra højde over dyrene, så ventilationen lettes
  • Sørg for nødplaner, der er passende til den planlagte tur

Fødevarestyrelsen vil være særligt opmærksom på dette i logbogskontrollen. Vurderingen af, at det ved temperaturer på over 30° C på køretøjet ikke er muligt at efterleve forordningens bestemmelser om at dyr ikke må transporteres under sådanne forhold, at de kan komme til skade eller blive påført unødig lidelse, gælder i øvrigt for både korte og lange forsendelser.

 

Retningslinjer for vurdering af dyretransporter ved høje temperaturer i Europa kan findes her:

https://www.foedevarestyrelsen.dk

 

Vejledning til temperaturtjek af ruten

 

Temperaturvarsler og vejrdata til vurdering af, om en given rute passerer områder med ekstremt vejr kan indhentes fra denne hjemmeside

https://www.meteoblue.com

 

På startsiden kommer man frem til kort over Europa.

Vælg 'Temperature' i menuen til højre.

 

Zoom ind/ud på +/- i øverste højre hjørne.

 

Navigér rundt i kortet, ved at holde musen nede og trække i kortet, og find de lande der vedrører den pågældende rute.

 

Varme temperaturer kan ses på kortet (ved farverne) og farveskalaen til venstre i billedet indikerer temperaturen. Særligt ved farver over den "mørke gule" (30° C) skal man være ekstra opmærksom.

 

Gennemse 5-døgns prognosen, der kan følges nederst i billedet, indikeret med ugedage og klokkeslæt. Ved at klikke på de forskellige dage og klokkeslæt kan temperaturudviklingen følges. I øverste højre hjørne af kortet ses den præcise dato og det præcise klokkeslæt for visningen GMT.
Nederst på kortet vises klokkeslæt i CEST, som er den lokale sommertid i Europa, som også er dansk tid. Det er denne tid EKC retter sig efter.

 

Nederst på kortet, efter 5-døgnsprognosen, ses en grå kasse med felter som enten rykker kort-visningen 1, 3 eller 24 timer enten frem eller tilbage fra den første valgte dato og klokkeslæt. Den kan bruges for, at give det mest præcise billede af vejret i præcis det tidsrum transporten befinder sig et givent sted.  

 

Fødevarestyrelsen skal i øvrigt gøre opmærksom på, at ændringer i logbogen efter, at forhåndsvalideringen er tilendebragt, kan medføre behov for udarbejdelse af en ny logbog og udløse en ny 2 dages frist.