Faglig nyhed til dyrlæger om Det Veterinærmedicinske Råds anbefaling

25-06-2021

Læs om Det Veterinærmedicinske Råds anbefaling til ”God Klinisk Praksis” for praktiserende dyrlægers virke i svinebesætninger specielt med henblik på flokmedicinering samt anbefaling om ”Afkortning af antibiotikabehandlingsforløb hos produktionsdyr”.

Fødevarestyrelsen vil med dette nyhedsbrev opfordre praktiserende svinedyrlæger til at bruge Det Veterinærmedicinske Råds anbefaling til "God Klinisk Praksis" for praktiserende dyrlægers virke i svinebesætninger specielt med henblik på flokmedicinering. Du kan se anbefalingen her.

 

Rådets anbefaling indeholder en checkliste på 17 punkter. Checklisten er tiltænkt som støtte til den praktiserende dyrlæges daglige virke for at beskrive det kliniske billede og indkredse disponerende faktorer, inden en flokbehandling med antibiotika påbegyndes. Punkterne på checklisten bidrager alle til at belyse, hvorvidt flokbehandling er nødvendig i den pågældende situation. Rådsanbefalingen er en udmøntning af en beslutning i Veterinærforlig III. Fødevarestyrelsen vil henvise til Rådets anbefaling i den kommende vejledning til ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger, der trådte i kraft den 1. juni 2021.

 

Fødevarestyrelsen vil desuden gøre praktiserende dyrlæger opmærksom på Rådets anbefaling on "Afkortning af antibiotikabehandlingsforløb hos produktionsdyr". Rådet finder, at det er ansvarlig antibiotikaanvendelse at afkorte antibiotikabehandling i forhold til den af dyrlægen anviste behandlingsperiode, såfremt dyret/dyrene ikke længere udviser symptomer på sygdom. Rådet anfører dog, at dette kun kan ske i samråd med den praktiserende dyrlæge. Du kan se anbefalingen her

 

En afkortning af den anviste antibiotikabehandling kan kun ske under forudsætning af, at dette kan ske inden for behandlingsperioden i produktresumeet. Fødevarestyrelsen oplyser, at afkortning af et behandlingsforløb kan ske, hvis en dyreejer mener, at en antibiotikabehandling af et bestemt dyr eller en gruppe af dyr kan afkortes. Dyreejeren skal da kontakte sin praktiserende dyrlæge. Det er dyrlægens ansvar at vurdere, hvorvidt den anviste antibiotikabehandling kan afkortes. Endvidere skal dyrlægen i den konkrete situation vurdere, om det er forsvarligt, at antibiotikabehandlingen afkortes på baggrund af dyreejerens beskrivelse, eller om det kræver, at dyret/dyrene tilses af dyrlægen personligt.

Såfremt dyrlægen vurderer, at antibiotikabehandlingen kan afkortes, skal dyrlægen give dyreejeren skriftlig besked herom, idet der er tale om en ny anvisning i forhold til dyrlægens oprindelige, skriftlige anvisning.  

 

Om Det Veterinærmedicinske Råd

Med Veterinærforlig III (af den 17. december 2017) blev det aftalt at nedsætte et uvildigt veterinær-medicinsk råd. Det Veterinærmedicinske Råd blev nedsat i 2018 og har til opgave at rådgive ministeren om veterinærmedicinske problemstillinger. Se Rådets hjemmeside: https://vetmedraad.dk/

Senest opdateret 25-06-2021