Faglige nyheder om certifikatdatabasen den 24. juni 2021

24-06-2021

Læs de seneste nyheder om certifikatdatabasen her

Eksport af fiskemel med ethoxyquin fra Danmark til Thailand

23-06-2021: Certifikat til eksport af fiskemel med ethoxyquin fra Danmark til Thailand

Godkendelsen af anvendelsen af ethoxyquin, som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og -kategorier er suspenderet og fuldt udfaset pr. 30. juni 2020, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2017/962 af 7. juni 2017. I forlængelse heraf må fiskemel med ethoxyquin således ikke omsættes inden for EU, men kan eksporteres til tredjelande, hvor de kompetente myndigheder er informeret af Fødevarestyrelsen om, at produktet ikke overholder EU-bestemmelserne og på den baggrund har givet tilsagn om, at import til tredjelandet er acceptabelt på givne betingelser. Eksport er som altid på eksportørens egen regning og risiko.

Link til certifikatside