Faglige nyheder om certifikatdatabasen den 3. juni 2021

03-06-2021

Læs de seneste nyheder om certifikatdatabasen her

Vedr. suspension af Danmarks IHN fri status og konsekvensen for certificering af eksportcertifikater til tredjelande
Som følge af flere udbrud af infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i Danmark og en forventning om at smitten har bredt sig yderligere, har Fødevarestyrelsen den 2. juni 2021 suspenderet Danmarks status som værende fri for IHN.

Suspensionen har konsekvens for certificering af eksportcertifikater, hvor der attesteres for frihed for IHN på lande- / zone- /område-  og/eller dambrugsniveau.
Certifikatdatabasen er derfor opdateret med restriktioner for de relevante eksportcertifikater og flere certifikater har fået advarselstrekanten ”kan ikke anvendes” pga. de konkrete formuleringer i certifikaterne. De kan således som udgangspunkt ikke benyttes, men der pågår et arbejde med at afklare, hvorvidt der kan være undtagelser.

Læs mere om IHN-udbruddene på hjemmesiden: Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

 

Eksport af kvæg til Storbritannien

03.06.2021: Siden er opdateret med tolkning og vejledning vedrørende omlæsning. 

link til certifikatside

 

Eksport af Carnivora fra zoologiske anlæg

02.06.2021: Nyt certifikat er forhandlet og godkendt af myndighederne i Brasilien. Opdatering med mulighed for behandling med Bravecto

 

link til certifikatside

 

Eksport af tyresæd til Nigeria

03-06-2021: Nyt certifikat til eksport af tyresæd til Nigeria.

 

link til certifikatside

 

Eksport af øjenæg af laksefisk til tredjelande

31.05.2021: Certifikaterne bliver løbende opdateret efter udbrud af IHN i Danmark. Foreløbigt er version 1 blevet opdateret, og La 23,0-6481 er blevet erstattet af La 23,0-6745.

link til certifikatside

Senest opdateret 03-06-2021