Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 11. november 2021

11-11-2021

Læs de seneste nyheder om certifikatdatabasen her

Godkendelse af dambrug eller virksomheder som "IHN frit kompartment"

På grund af situationen i Danmark med flere udbrud af Infektiøs Hæmatopoietisk Nekrose (IHN) siden maj 2021 og usikkerheden vedr. Danmarks IHN fri status, har mange dambrug/virksomheder ønsket at blive erklæret et "IHN frit kompartment". Denne proces har været i gang de sidste uger, og FVST har nu offentliggjort de første IHN-frie kompartmenter på hjemmesiden:

Compartments free of IHN

Hvad betyder det for certificering for IHN frihed ved eksport af varer til tredjelande?

I en række eksportcertifikater er det muligt at certificere oprindelsesdambruget/virksomheden fri for IHN på lande-, zone- eller kompartmentniveau. Det kan pt. ikke lade sig gøre at certificere Danmark eller zoner i Danmark fri for IHN, men IHN frie kompartmenter (også kaldet segmenter) vil der på sigt kunne certificeres for som følgende, henholdsvis i forhold til EU og OIE:

De offentliggjorte IHN frie kompartmenter skal først igennem en proces i EU, hvor de andre EU-lande har 60 dage til at komme med indsigelser, og herefter skal EU Kommissionen anerkende kompartmentet, hvilket kan tage op til 60 dage mere. Først herefter er kompartmentet endeligt godkendt som IHN frit i henhold til EU reglerne, og der kan certificeres herfor i eksportcertifikater.

FVST arbejder også på at godkende IHN frie kompartmenter efter OIEs standarder, da denne mulighed fremgår af mange eksportcertifikater. Dermed vil der på sigt kunne certificeres for IHN frit kompartment i henhold til OIEs standarder. Denne certificering vil kunne ske på baggrund af FVSTs erklæring af et kompartment som IHN frit, når følgende to ting er sket:

-  Når kompartmentet er offentliggjort på hjemmesiden, og det her fremgår at det IHN fri kompartment er vurderet både efter EU regler og OIE standarder.

-  Når suspensionen af Danmarks IHN fri status er udløbet / Danmarks IHN frie status er opgivet. (For så vidt angår eksport af øjenæg til tredjelande kan der under suspensionen certificeres for avlsdambrug, der opfylder første punkt).

Restriktionerne i Certifikatdatabasen vil blive opdateret, da ovenstående giver mulighed for benyttelse af visse eksportcertifikater, der siden første IHN udbrud ikke har kunnet bruges pga. formuleringen vedr. IHN. 

Hvis du som dambrugsejer og/eller eksportør ønsker at din ansøgning om IHN frit kompartment skal suppleres med en godkendelse i henhold til OIE pga. eksport til  tredjelande, bedes du kontakte akva@fvst.dk for yderligere information.    ​​

Restriktion vedrørende transit gennem den Russiske Føderation til Ukraine af ikke-varmebehandlede svinekødprodukter.

Via EU Kommissionen er International handel informeret om, at de russiske myndigheder har udstedt en restriktion vedrørende transit gennem den Russiske Føderation til Ukraine af ikke-varmebehandlede svinekødprodukter.

Fra russisk side anføres, at på grund af flere tilfælde af forfalskning af certifikater fra EU medlemslande relateret til ikke-varmebehandlede svinekødprodukter, og på grund af den ustabile situation vedrørende afrikansk svinepest i EU, vil de russiske myndigheder indføre restriktion fra og med 1. november 2021 for transit af disse produkter til Ukraine gennem den Russiske Føderation.

 

Eksport af ornesæd til Cambodja
08.11.2021: De cambodjanske veterinærmyndigheder har godkendt certifikatet for eksport af ornesæd til Cambodja (La 23,0-6857)

 

Eksport af mælkeprodukter til Serbien
05.11.2021: Certifikatet er blevet opdateret med tilføjelse af Det Forenede Kongerige (UK), de steder hvor der før kun stod "EU".
 
Det nye certifikat La 23,0-6877 erstatter det tidligere certifikat La 23,0-5401. Ændringen er godkendt af de serbiske myndigheder.
 
Certifikat La 23,0-5401 accepteres af de serbiske myndigheder indtil 01.12.2021.

Link til certifikatside