Faglige nyheder om fødevarekontaktmaterialer - November 2021

22-11-2021

Læs seneste faglige nyheder om Fødevarestyrelsens kontrol af samt lovgivningen om fødevarekontaktmaterialer.

Fødevarestyrelsens FKM-kontrol

Analytisk kontrol

Fødevarestyrelsens resultater af den analytiske kontrol af stikprøver af FKM på det danske marked offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Tabel: FVST's analytiske FKM-kontrol 2020-2022 

2020 2021 2022 (forventet)
Sensorisk (endnu ikke offentliggjort) Fluorerede stoffer i papir og pap (ikke afsluttet) Melamin og formaldehyd fra FKM af melaminplast
Mineraloliekulbrinter i papir og pap (endnu ikke offentliggjort) Mineraloliekulbrinter i papir og pap (ikke afsluttet) Primære aromatiske aminer fra FKM af nylon
Primære aromatiske aminer i printet papir og pap   Mineraloliekulbrinter i papir og pap

FKM kontrolkampagne efteråret 2020

Fødevarestyrelsen gennemførte i efteråret 2020 en kontrolkampagne om anvendelsen af FKM i fødevarevirksomheder. Kampagnen blev udført i to trin:

 1. Kontrol af anvendelse af FKM i fødevaredetailvirksomheder. Det blev kontrolleret, om virksomheden brugte egnet FKM, om den nødvendige brugsanvisning var til stede, og om den blev fulgt.
 2. Efterfølgende kontrol i leverandørleddet. Det blev kontrolleret, at leverandørerne til fødevarevirksomheder havde den fornødne dokumentation, og at dokumentationen svarer til den information, der blev givet videre til fødevarevirksomheden.

Kampagnen viste, at ni ud af ti fødevaredetailvirksomheder overholdt reglerne om at bruge egnede fødevarekontaktmaterialer og kun til de formål, som de er tiltænkt. Dette var en forbedring fra den tilsvarende kontrolkampagne i 2018. I den efterfølgende kontrol i leverandørleddet, blev der konstateret mangler i hver femte kontrol. Dette var oftest, fordi leverandøren ikke havde modtaget de nødvendige oplysninger om materialerne eller ikke havde givet dem videre til det efterfølgende led.

Se resultater fra kontrolkampagnen

FKM kampagne om bambus-melamin

EU-Kommissionens svindelenhed har igangsat en fælles kontrolindsats for at stoppe markedsføringen af ulovlige produkter af bambus-melamin på det europæiske marked.

Se mere på Kommissionens side om den fælles kontrolkampagne Bamboo Zling.

Fødevarestyrelsen gennemfører i efteråret 2021 kampagnen med kontrol af dansk online salg af FKM samt øget importkontrol  for at kontrollere og forhindre at  ulovlige bambus-plast produkter kommer ind på det danske marked.

Der ses også andre ulovlige fødevarekontaktmaterialer af plast tilsat naturlige fyldstoffer som f.eks. kaffegrums og hvedestrå. Fødevarestyrelsen opfordrer FKM- og fødevarevirksomheder til at tjekke, om sammensætningen af andre kompositmaterialer overholder plastreglerne. Der er kun få naturlige fibre godkendt som tilsætningsstof til plast – solsikkeskaller, stivelse af fødevarekvalitet og træfibre.

Læs mere under 'Plast med nat​​urlige fyldstoffer'

Nyt om FKM-lovgivningen

Nyt om reglerne for genanvendelse af plast

EU-Kommissionen arbejder stadig med forslag til ændring af reglerne for genanvendt plast. Indtil de nye regler er på plads, vil der ikke blive givet godkendelser af de ca. 160-170 ansøgte processer, som har en positiv vurdering fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA. Indtil godkendelserne er på plads, skal virksomheder kunne dokumentere, at genanvendt plast overholder den almindelige plastforordning samt rammeforordningen.

Fødevarestyrelsens forventninger til indhold i den kommende opdatering af reglerne for genanvendt plast:

 • Længere overgangsordning for ikke-ansøgte processer
 • Genanvendelse inddeles i tre niveauer: genanvendelsesteknologi (fx mekanisk rPET, closed loop), genanvendelsesproces og genanvendelsesoperatør
 • Der skal etableres et EU-register over egnede teknologier
 • Godkendelse af individuelle processer – hvis det er nødvendigt
 • Compliance Summary Sheet med kritiske parametre til brug i kontrollen
 • Det er den virksomhed, der udvikler processen, der søger. Processen kan herefter bruges af flere operatører, som ikke skal søge individuelt
 • Nye teknologier kan komme på markedet før godkendelse, hvis de søger om godkendelse, og hvis der bliver monitoreret undervejs. Denne overgangsordning vil skaffe data for nye typer af genanvendelse.
 • Kemisk genanvendelse bliver ikke omfattet af forordningen om genanvendt plast til FKM – monomerer der bliver fremstillet ud fra affald falder under plastforordningen 10/2011
 • Produktionsafklip og -skrot (off-cut & scrap) bliver ikke omfattet, da det ikke er affald. Definition af affald og krav om fremtidig genanvendelsesandel findes i affaldsreglerne, som hører under Miljøministeriet.

16. ændring af plastforordningen

Næste ændring af plastforordningen (16. ændring til EU 10/2011) er endnu ikke klar. Den vil – som det ser ud nu - indeholde ændringer til nogle stoffer – bl.a. ftalater, måske styren, nye stoffer og måske indgangen \"træ\" på positivlisten. Der vil være tekstændringer om bl.a. produktionsafklip, overfladebiocider og fremstilling vha. mikrobiel fermentering. Det er uvist, hvor meget der kommer med.

Fødevarestyrelsen sender forslaget i offentlig høring.

Nye regler for metaller i keramik, glas og emaljevarer

Det er planen, at der skal komme nye EU-regler for bly, cadmium og andre metaller i keramik, glas og emaljevarer. Grænseværdierne for bly og cadmium skal sættes væsentligt ned for at være sundhedsmæssigt acceptable. Der er endnu ikke et forslag til nye regler. EU-Kommissionen har lavet en konsekvensanalyse ud fra spørgeskemaer og interviews bl.a. med de relevante brancher. Resultaterne af dette udgives senere i en rapport fra EU-Kommissionen. Kommissionen har foreslået forskellige løsninger på de udfordringer, som visse traditionelle og kunsthåndværksproducenter vil kunne få med de forventede meget lave grænseværdier for bly og cadmium.

Indtil de nye regler er på plads anbefaler Fødevarestyrelsen, at forbrugere og virksomheder efterspørger keramik og glasur til keramik, der er fremstillet uden bly og cadmium.

Der er ikke noget der tyder på, at der er bly og cadmium i glasuren, som bruges af danske producenter.

Senest opdateret 09-11-2022