Eksportportalen informerer om at afgangssted skal underskrive del 2 i logbogen i TRACES NT

29-10-2021

Logbogens del 2 skal underskrives i TRACES NT. Dette kan gøres af virksomheden (eksempelvis besætningsejeren) eller virksomheden kan lade andre brugere (eksempelvis en eksportør) underskrive for sig.

​Logbogens del 2 skal underskrives i TRACES NT. Dette kan gøres af virksomheden (eksempelvis besætningsejeren) eller virksomheden kan lade andre brugere (eksempelvis en eksportør) underskrive for sig.

Den første bruger, der anmoder om godkendelse til virksomheden/besætningen i TRACES NT, skal gyldiggøres af Fødevarestyrelsen, og denne bruger bliver derefter brugeradministrator for virksomheden/besætningen i TRACES NT.

Brugeradministratoren kan godkende andre brugere, der anmoder om godkendelse hos virksomheden i TRACES NT, og derved give andre brugere fuldmagt til at underskrive logbogens del 2.

Logbogens del 2 i TRACES NT skal altid udfyldes af afgangsstedet, punkt I.3.1 "Place of Departure" i logbogen, der svarer til afgangsstedet, punkt I.11. \"Place of Dispatch\" i INTRA-certifikatet.

Dvs. logbogens del 2 skal udfyldes af:

  • Besætningsejeren (eller bruger som virksomheden/besætningsejeren har godkendt i TRACES NT)
    o   Ved forsendelser hvor transporttiden påbegyndes direkte fra besætningen
         
  • Samlestedet:
    o   Ved forsendelser hvor transporttiden påbegyndes på samlestedet

Logbogens del 2 skal underskrives den dag, hvor forsendelsen afgår.

Fødevarestyrelsen kan ikke underskrive logbogen, før del 2 er underskrevet på afgangsstedet.

Allerede oprettede logbøger - der har afgangsdato før dags dato, skal have underskrevet del 2 af afgangsstedet. Fødevarestyrelsen er opmærksom på at logbog i TRACES NT fortsat er behæftet med fejl og mangler og er i løbende kontakt med Kommissionens TRACES helpdesk. 

Såfremt INTRA-certifikatet oprettes i TRACES NT, skal der fortsat oprettes to logbøger; en logbog i TRACES NT og en manuel logbog.

Vejledning til oprettelse af brugere og virksomheder i TRACES NT  

Eksporter skal fortsat oprettes i Eksportportalen to arbejdsdage forud for udførslen

Fødevarestyrelsen minder om, at alle eksporter skal anmeldes i Eksportportalen senest kl. 8.00 to arbejdsdage forud for udførslen.

Eksporter kan stadig oprettes i Eksportportalen, selvom der pt. ikke kan tilknyttes et INTRA-certifikat oprettet i TRACES NT.  

Baggrunden for, at alle eksporter skal oprettes i Eksportportalen, er den automatiske overførsel af data til afgiftsfonde og svineflyttedatabasen.

Allerede afgåede samlestedseksporter skal oprettes i Eksportportalen til dags dato. Eksportøren skal bede samlestedet om at planlægge samlestedseksporterne bagud til den rette afsendelsesdato