Eksportportalen informerer om transportørfeltet i boks I.16 i INTRA-dyresundhedscertifikaterne og om indsendelse af logbogen

25-10-2021

Der skal altid være angivet en transportør i certifikatet der følger dyrene

​Dette er et krav i henhold til artikel 145 i Dyresundhedsloven, forordning 2016/429. Eksportøren skal i TRACES NT altid forsøge at fremsøge og vælge den anvendte transportør i boks I.16, når certifikatet oprettes. 


Der pågår i alle EU-lande en proces med at få oprettet de autoriserede transportører i TRACES NT. Dette arbejde er endnu ikke helt færdigt. Derfor er det i en kort overgangsperiode muligt at afslutte et certifikat uden at udfylde boks I.16, Transportørfeltet i INTRA-dyresundhedscertifikaterne i TRACES NT. 


Men udfyldelsen er nødvendig, for at embedsdyrlægen må udstede og gyldiggøre certifikaterne. 


Er det ikke muligt at finde transportøren, fordi virksomheden endnu ikke er oprettet i TRACES NT, er der følgende muligheder:


• Embedsdyrlægen vil på certificeringstidspunktet forsøge at fremsøge og vælge den anvendte transportør og isætte denne i boks I.16 i forbindelse med udstedelse og gyldiggørelse af certifikatet.
• Kan embedsdyrlægen heller ikke fremsøge transportøren i TRACES NT, vil transportøren blive skrevet ind manuelt på papircertifikatet. På forlangende skal der kunne forevises en gyldig transportautorisation. 


Det kræver i begge tilfælde, at eksportøren på forhånd meddeler hvilken transportvirksomhed, der skal anvendes i det pågældende certifikat (f.eks. i bemærkningsfeltet i Eksportportalen). 


Eksportørerne anmodes i videst muligt omfang om på forhånd at sikre, at de transportører, der skal anvendes, er lagt ind i TRACES NT som gyldige. Hvis en transportør ikke kan fremsøges, bør denne kontaktes, så transportøren selv kan anmode myndighederne i virksomhedens autorisationsland om at blive oprettet i TRACES NT.


Oprettelse af logbog


Det er stadig nødvendigt med en dobbelt registrering af logbogen, da den tekniske integration mellem TRACES NT og Eksportportalen mod forventning alligevel ikke er klar i aften, som udmeldt i styrelsens faglige nyhed den den 22. oktober 2021


Operatører bedes derfor fortsat gøre følgende, indtil andet meldes ud fra Fødevarestyrelsen:


• Indsende logbogen som pdf-filer pr. mail til logbog@fvst.dk


Du kan se og downloade logbogen her:  


Fødevarestyrelsen opfordrer fortsat erhvervet til at indsende manuelle logbøger løbende, hurtigst muligt og i god tid forud for eksportdagen for at sikre en effektiv og smidig sagsbehandling. 


Manual til logbogsmodulet i TRACES NT


Fødevarestyrelsen har forespurgt EU-Kommissionen om en bruger manual til logbogsmodulet i TRACES NT. Denne er nu tilgængelig på følgende link: Circabc (europa.eu) 


Manualen er en guide til oprettelse af logbog i TRACES NT. Via linket trykkes der download, hvorefter manualen vises. 


Har du brug for hjælp?


Har du brug for hjælp, kan du sende en mail til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline på traces@fvst.dk

 
Vi får for tiden rigtig mange henvendelser, så forvent derfor længere svartider end normalt.