Nye baggrundserklæringer er klar til kvæg, svin og dyr af hestefamilien

12-10-2021

De nye baggrundserklæringer sikrer, at embedsdyrlægen modtager de nødvendige oplysninger til brug for udstedelsen af sundhedscertifikat.

Fra den 17. oktober 2021 skal nye EU certifikatregler anvendes. Det følger af EU's dyresundhedslov. 
 
Derfor er der udarbejdet nye baggrundserklæringer til brug ved flytning til en anden EU medlemsstat eller samhandelsland fra og med den 17. oktober 2021 af: 
  • Tamsvin
  • Tamkvæg
  • Dyr af hestefamilien
 
​Baggrundserklæringerne kan danne grundlag for embedsdyrlægens udstedelse af sundhedscertifikatet, som skal ledsage den pågældende sending af dyr til bestemmelsesstedet. For alle tre grupper gælder, at sundhedscertifikatet udarbejdes i TRACES NT.
 
Såfremt embedsdyrlægen ikke modtager en korrekt udfyldt erklæring eller tilsvarende dokumentation, kan der ikke udstedes sundhedscertifikat, hvorfor sendingen ikke må udføres. 
 
De nye baggrundserklæringer finder du på Fødevarestyrelsens hjemmeside under Selvbetjening/Blanketter, og de vil snarest muligt blive gjort skrivbare:
 
 
 
 
 
De nye certifikatkrav fremgår af EU's dyresundhedslov, som du kan læse mere om siden om Dyresundhedsloven:
 
Senest opdateret 29-06-2022