Anmeldepligt ved mistanke om PRRS

26-04-2022

Fødevarestyrelsen oplever, at der er interesse omkring fremtidig håndtering af PRRS

Der er på nuværende tidspunkt sendt en ny listebekendtgørelse (bekendtgørelse om lister over overførbare dyresygdomme og anmeldepligt samt bekæmpelse af disse) i høring. På den baggrund oplever Fødevarestyrelsen, at der er interesse omkring fremtidig håndtering af PRRS. Dette skyldes, at PRRS med ikrafttræden af den nye listebekendtgørelse er en liste 1 sygdom. 

 

Fødevarestyrelsen kan oplyse, at listebekendtgørelsen forventes at træde i kraft i slutningen af maj måned 2022. Når listebekendtgørelsen træder i kraft, vil der på samme tid træde en ny PRRS-bekendtgørelse i kraft.

Af denne fremgår det, at hvis en besætningsejer får mistanke om PRRS,​ skal ejeren tilkalde sin dyrlæge. Dyrlægen skal derefter besøge besætningen og foretage en vurdering af symptomerne blandt grisene. Kan mistanken ikke afkræftes, skal der hurtigst muligt udtages prøver og dyrlægen skal straks anmelde mistanken til Fødevarestyrelsen. 

Den kommende listebekendtgørelsen fastsætter således regler for blandt andet anmeldepligt for en række overførbare dyresygdomme, herunder PRRS, mens den nye PRRS-bekendtgørelse fastsætter nærmere regler for den konkrete procedure omkring håndtering af mistanke om PRRS

Senest opdateret 26-04-2022