Nyhedsbrev til dyrlæger om indførsel af heste fra Ukraine

12-04-2022

Nyhedsbrevet indeholder information til dyrlæger om indførsel af heste fra Ukraine, hvilke hestesygdomme der særligt er aktuelle i Ukraine samt indberetning til Fødevarestyrelsen, hvis der er ulovligt indførte heste.

Hvordan kan du som dyrlæge vejlede om indførsel af heste fra Ukraine?​​

Indførs​el af heste fra Ukraine skal foretages efter de normale importkrav. Der kan henvises til at læse mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Indførsel og import af heste.

I øjeblikket er der i EU indført en undtagelsesmulighed, så ukrainere, der flygter til Danmark, kan tage deres egne kæledyr (hunde, katte og fritter) med. Øvrige dyrearter, herunder heste, er ikke omfattet af undtagelsesmuligheden.

Fødevarestyrelsen har​ fået oplyst, at de ukrainske veterinærmyndigheder fortsat udsteder certifikater for heste.

 

Er der sygdomme, du som dyrlæge især skal være opmærksom på?

Fødevarestyrelsen vurderer alene risici for anmeldepligtige sygdomme​1​. Læs mere her.

Ved heste fra Ukraine bør der være særlig opmærksomhed på, at der indenfor de seneste 10 år er rapporteret udbrud med hhv. miltbrand og rabies i Ukraine.

 

Hvad kan du som dyrlæge gøre, hvis du støder på ulovligt indførte dyr i praksis?

Hvis man møder dyr, der ikke er indført efter reglerne og kan udgøre en smitterisiko, hører Fødevarestyrelsen gerne om det.

 

1 For heste drejer det sig om: Afrikansk hestepest, miltbrand/Anthrax, kontagiøs equin metritis (CEM), Dourine/ondartet beskelersyge, equin infektiøs anæmi (EIA), equin viral arteritis (EVA), equin encephalomyelitis (Eastern), equin encephalomyelitis (Western), Japanese encephalitis, rabies, snive (malleus/glanders, Burkholderia mallei), tuberkulose, Venezuelan equine encephalomyelitis, vesikulær stomatitis (VS) og West Nile fever​