Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 19. august 2022

19-08-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​Denne nyhed er relateret til Nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 14. juli 2022 vedrørende Kina - frister for regodkendelse af fødevarevirksomheder med eksport til Kina.

 

Fødevarestyrelsen har nu offentliggjort en revideret vejledning om oprettelse af konto og ansøgning om registrering, ændring og regodkendelse til eksport af fødevarer til Kina i CIFER. Vejledningen kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside, se under "Kina", "Oprettelse af konto og ansøgning i CIFE R om godkendelse, ændring og regodkendelse": Link til vejledning om oprettelse af konto og ansøgning om registrering, ændring og regodkendelse til eksport af fødevarer til Kina i CIFER

Vejledningen erstatter vejledning om "Oprettelse af konto og ansøgning om godkendelse til eksport og registrering af fødevarer i de kinesiske myndigheders online registreringssystem (CIFER)", version 01-06-2022.

 

I den nye vejledning er der bl.a. tilføjet procedurer for

  • Færdiggørelse af virksomhedernes registreringsoplysninger
  • Ansøgning om ændring af registrerede oplysninger
  • Ansøgning om regodkendelse via Fødevarestyrelsen

Opmærksomheden skal særligt henledes på, at vejledningen nu indeholder særlige frister for færdiggørelse af virksomheders registreringsoplysninger i CIFER, samt frister for ansøgninger om regodkendelse. Dette gælder alene for virksomheder, der er godkendt via Fødevarestyrelsen. Det er i den forbindelse vigtigt, at virksomheder godkendt via Fødevarestyrelsen hurtigst muligt får igangsat ansøgninger om ændringer af oplysninger om virksomheden i CIFER, så virksomhedernes oplysninger er opdaterede og er godkendt af de kinesiske myndigheder inden der – også inden for fastsatte frister – kan ansøges om regodkendelse.