Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 24. februar 2022

24-02-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Eksport af avls- og produktionskvæg fra EU til Republikken Moldova
 
22.02.2022: Siden er opdateret med baggrundserklæringer. 

Link til certifikatsideEksport af avls- og produktionskvæg til Kasakhstan og Armenien

24.02.2022: Certifikatet for eksport af avlskvæg til Kasakhstan (La 23,0-5543) og certifikatet for eksport af avlskvæg til Armenien (La 23,0-6149) indeholder alternativ til den profylaktiske antibiotika behandling i form af vaccination for leptospirose (attestation 4.10). Idet certifikatet har alternativ til den profylaktiske antibiotika behandling er eksportør påkrævet at vaccinere mod de relevante serotyper L. hardjo og L. pomona. International Handel gør opmærksom på, at Lægemiddelstyrelsen skal ansøges om udleveringstilladelse. 

 

Link til certifikatside, Kasakhstan
Link til certifikatside, Armenien
 


Opdatering af Fødevarestyrelsens hjemmeside vedrørende eksport af fødevarer til Kina
 
Fødevarestyrelsens hjemmeside er opdateret med hensyn til information om eksport af fødevarer til Kina.
 
På siden "Liste over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information" under fold-ud-fanen "Kina" findes nu generel information om eksport af fødevarer til Kina. Den generelle information omfatter:
  • Kinesisk lovgivning indeholdende generelle krav til fødevarer/fødevarevirksomheder
  • Lister over Kina-godkendte/-registrerede fødevarevirksomheder, herunder vejledning i søgning efter danske og grønlandske fødevarevirksomheder på de kinesiske myndigheders hjemmeside samt eksisterende lister over godkendte danske og grønlandske fiske-, kød- og mælkevirksomheder
  • Vejledning om oprettelse af konto og ansøgning i CIFER
  • Krav til mærkning af fødevarer
  • Krav til nummerering af certifikater
 
Fra siden "Liste over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information" er der under fold-ud-fanen "Kina" indsat link til en ny side, "Eksport af fødevarer til Kina – ansøgningsformularer og produktspecifik information". På denne side er der oprettet fold-ud-faner for de i alt 18 produktkategorier, for hvilke der kræves registrering/godkendelse hos de kinesiske myndigheder via Fødevarestyrelsen. Siden vil løbende blive opdateret med information under de forskellige produktkategorier, herunder:
  • Særlige krav vedrørende eksport af specifikke produkter og vejledning herom
  • Ansøgningsformularer til specifikke produkter
  • Kinesisk lovgivning indeholdende krav til specifikke produkter
Siden er fortsat under opbygning, og på nuværende tidspunkt er der for flere produktkategorier endnu ikke lagt nogen information op. 
 
Siden "Eksport af fødevarer til Kina – ansøgningsformularer og produktspecifik information" erstatter den forhenværende side "Eksport til Kina, generelt". Indhold fra siden "Eksport til Kina, generelt" er flyttet til relevante steder på de to ovennævnte sider.
 
Virksomheder, der eksporterer fødevarer, er i henhold til Eksportbekendtgørelsen (BEK nr 727 af 29/05/2020) forpligtet til at overholde betingelser offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 


Opdatering af information på Fødevarestyrelsens hjemmeside om krav til eksport af fødevarer til Kina og Filippinerne 
 
Dokumentet ”Fremgangsmåde ved ansøgning om godkendelse til eksport til særlige tredjelande og opførelse på listen” på Fødevarestyrelsens hjemmeside, Liste over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information, er blevet opdateret med følgende ændringer:
  • Punkt B. 11) Kina, A. Ansøgning via Fødevarestyrelsen er ændret (der er tilføjet en undtagelse til krav om opførelse på listen for lagervirksomheder, som oplagrer færdigemballerede mælkeprodukter, herunder modermælkserstatning).
  • Punkt B. 8) Filippinerne er ændret (ændring af krav vedrørende forarbejdning i udenlandske virksomheder).