Kina

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af fødevarer, ved eksport til Kina.
På denne side kan du finde information om procedure for godkendelse til eksport til Kina, samt lister over godkendte virksomheder.

Lister over godkendte virksomheder 

Du finder lister over registrerede virksomheder på myndig​​hederne i Kinas hjemmeside.

Gå til myndighederne i Kinas hjemmeside

Du kan filtrere listerne på blandt andet produktkategori og land. Hver produktkategori har en talkode, hvor de første to cifre i talkoden repræsenterer den overordnede produktkategori. Talkoderne listet herunder tilhører de produktkategorier, som kræver registrering og godkendelse via Fødevarestyrelsen:

​01 Kød og kødprodukter
02 Tarme (saltede eller tørrede pølseskind)
03 Kubilose og kubiloseprodukter
04 Produkter af bier (honning, royal jelly mv.)
05 Æg og ægprodukter
06 Spiselige olie og fedtstoffer
07 Fyldte pastry produkter (kogt eller ikke kogt frosset fyldt bagværk, tærter o.lign.)
08 Spiselige kornprodukter og frø
09 Industrielle pulveriserede produkter af korn og rodfrugter, samt hydrolyseret malt
10 Friske og dehydrerede grøntsager og bønner
11 Krydderier
12 Nødder og kerner, herunder pinjekerner og græskarkerner 
13 Tørret frugt
14 Ikke-ristet kaffe og kakaobønner
15 Fødevarer til særlig ernæring 
16 Funktionelle Fødevarer: Fødevarer som anpriser en særlig sundhedsmæssig funktion via vitaminer, mineraler mv.
17 Mælkeprodukter 
18 Akvatiske produkter 
32 Frossen frugt​

Øvrige talkoder (talkode 19-31) tilhører produktkategorier, som kræver selvregistrering.

Procedurer for godkendelse af virksomheder

Opførelse på listen sker, når myndighederne i Kina har godkendt virksomheden.

Ved ønske om de-listning 

Vær opmærksom på, at når en virksomhed ansøger om at blive taget af listen til eksport af produkter til Kina, kan virksomheden fra samme dag ikke længere eksportere produkter til Kina. Derudover accepterer Kina ikke, at der eksporteres varer fra den pågældende virksomhed til Kina, som er blevet produceret, mens virksomheden var på Kina listen og som efterfølgende er blevet opbevaret på frost.

Du kan finde yderligere information om procedurer for godkendelse til eksport til Kina, lister over registrerede virksomheder og særlige krav herunder. Siden er opdelt i to afsnit, som supplerer hinanden, om henholdsvis generel og produktspecifik information. 

I dette afsnit finder du generel information om eksport af fødevarer til Kina. 

Som udgangspunkt skal alle fødevarevirksomheder, der fremstiller, forarbejder eller oplagrer fødevarer, som eksporteres til Kina, være registreret af de kinesiske myndigheder.

Afhængig af fødevarekategorien skal virksomheder ansøge om registrering og godkendelse via Fødevarestyrelsen eller foretage selvregistrering. I begge tilfælde skal virksomheder være registreret i de kinesiske myndigheders registreringssystem, CIFER. Du kan læse mere om CIFER og fremgangsmåden for ansøgning i det følgende afsnit. 

Registrering og godkendelse via Fødevarestyrelsen

For nedenstående fødevarekategorier og virksomhedstyper/aktiviteter gælder, at virksomheder skal ansøge om registrering og godkendelse via Fødevarestyrelsen. Virksomhedstyper/Aktiviteter er gengivet, som de står i CIFER. 

Kød og kødprodukter:

 • Slaughterhouse
 • Cutting
 • Processing
 • Cold storage
 • Freezer storage
 • Ambient storage
 • Integrated enterprise

Akvatiske produkter:

 • Processing enterprise
 • FV (Fishing vessel for commercially catching or harvesting fish and/or other aquatic resources(only fishing vessels with freezing or refrigeration functions)
 • TV (Fishing vessel for transporting fish and/or other aquatic resources)
 • FFV (Fishing and processing vessel)
 • CS (Independent cold storage)

Mælkeprodukter:

 • Processing
 • Storage (Refrigeration)
 • Processing and Storage (Refrigeration)

Kubilose og kubiloseprodukter:

 • Processing
 • Primary processing (bird's nest which consists of feathers)
 • Birds House
 • Birds Cave

Tarme (saltede eller tørrede pølseskind):

 • Processing

Produkter af bier (honing, royal jelly mv.):

 • Processing

Æg og ægprodukter:

Danmark har ikke markedsadgang til Kina for æg og ægprodukter.

Spiselige olier og fedtstoffer:

 1. Oilseeds:
  • Production
  • Processing
  • Storage
 2. Edible vegetable oil:
  • Production
  • Processing
  • Storage
 3. Edible animal oil:
  • Slaughterhouse
  • Cutting
  • Processing
  • Cold storage
  • Freezer storage
  • Ambient storage
  • Integrated enterprise

Fyldte pastry produkter (kogt eller ikke kogt frosset fyldt bagværk, tærter og lignende):

 • Production
 • Processing
 • Storage

Spiselige kornprodukter og frø:

 • Production
 • Processing
 • Storage

Industrielle pulveriserede produkter af korn og rodfrugter, samt hydrolyseret malt:

 • Production
 • Processing
 • Storage

Friske og dehydrerede grøntsager og bønner:

 • Production
 • Processing
 • Storage

Ikke-ristet kaffe og kakaobønner:

 • Processing

Krydderier:

 • Production
 • Processing
 • Storage

Nødder og kerner, herunder pinjekerner og græskarkerner:

 • Production
 • Processing
 • Storage

Tørret frugt:

 • Production
 • Processing
 • Storage

Fødevarer til særlig ernæring:

 1. Soyabaseret spædbarns- og børnemad
  • Processing
 2. Diætkost til særlige formål, herunder diabetikerprodukter mv.
  • Processing
 3. Spædbarns- og småbørnsmad ud over ovennævnte
  • Processing
 4. Andre, herunder sportsdrik og lignende
  • Processing

Funktionelle fødevarer (fødevarer som anpriser en særlig sundhedsmæssig funktion via vitaminer, mineraler mv.):

 • Processing

Frossen frugt:

 • Production
 • Processing
 • Storage

Selvregistrering

For fødevarekategorier, som ikke kræver registrering og godkendelse via Fødevarestyrelsen, skal virksomheder foretage selvregistrering. Fødevarestyrelsen er ikke involveret i processen med selvregistrering. 

CIFER er de kinesiske myndigheders system til registrering af fødevarevirksomheder, der eksporterer fødevarer til Kina. Hvis din virksomhed fremstiller, forarbejder eller oplagrer fødevarer, der eksporteres til Kina, skal din virksomhed som udgangspunkt være registreret i CIFER. Ansøgning om registrering, ændring og regodkendelse af din virksomhed skal ligeledes foretages via CIFER. 

Registrering og godkendelse af din virksomhed til at kunne eksportere til Kina kan desuden forudsætte inspektion fra de kinesiske myndigheder.

Guide til CIFER

Du kan læse mere om CIFER i Fødevarestyrelsens guide om oprettelse af konto og ansøgning i CIFER. Guiden beskriver, hvordan din virksomhed kan få en konto i CIFER, samt hvordan du skal ansøge om registrering, ændring og regodkendelse af din virksomhed.​

Åbn Fødevarestyrelsens guide om oprettelse af konto og ansøgning i CIFER

Formular til kontooprettelse

Du skal udfylde nedenstående formular, hvis Fødevarestyrelsen skal oprette en konto for din virksomhed i CIFER. Du skal sende den udfyldte formular til din virksomheds lokale fødevareenhed/kontrolsektion.

Hent formular til anmodning om kontooprettelse i CIFER

Erklæring til færdiggørelse af regist​​reringsoplysninger i CIFER

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en erklæring, som du kan bruge i forbindelse med færdiggørelse af din virksomheds registreringsoplysninger i CIFER. Du kan uploade erklæringen under "Supporting materials to modify information", når du ansøger om ændring i CIFER.

Erklæringen kan kun bruges i forbindelse med færdiggørelse af registreringsoplysninger. Du skal således ikke bruge erklæringen til andre ansøgninger om ændring.

Bemærk: Erklæringen er udarbejdet af Fødevarestyrelsen og er ikke officielt godkendt af de kinesiske myndigheder.​

Hent erklæring til færdiggørelse af registreringsoplysninger i CIFER

Når du eksporterer fødevarer til Kina, skal du sikre dig, at fødevarerne er mærket i overensstemmelse med de kinesiske regler.

Alle fødevarer, der eksporteres til Kina, skal være mærket med produktionsvirksomhedens registreringsnummer i CIFER. Registreringsnummeret skal være enten det kinesiske eller det nationale nummer, produktionsvirksomheden er registreret med i CIFER. Fødevarer skal være mærket på både den indre og ydre pakning (indpakning og emballage). 

For visse fødevarer er der yderligere krav til mærkningen ved eksport til Kina. Du finder oplysninger om yderligere mærkningskrav under produktspecifik information og de relevante produktkategorier. 

I dette afsnit finder du information om eksport af fødevarer i specifikke produktkategorier til Kina. Under de enkelte produktkategorier finder du blandt andet de tjeklister og ansøgningsformularer, du skal udfylde, hvis du skal ansøge om registrering, ændring eller regodkendelse af din virksomhed i CIFER.​ Når du ansøger, skal du udfylde og underskrive den relevante tjekliste og ansøgningsformular.

For visse produktkategorier kan du også finde links til kinesisk lovgivning, oplysninger om markedsadgang samt information om mærkningskrav og andre krav, som er særlige for visse fødevarer. 

Bemærk, at dette afsnit supplerer den information og de krav, der er beskrevet i afsnittet Generel information, og som gælder ved eksport af alle fødevarer til Kina. 

Særlige krav

Der gælder en række særlige krav, hvis du vil eksportere kød og kødprodukter til Kina. Disse krav finder du beskrevet i de to dokumenter herunder.

​Særlige krav vedrø​rende eksport af kød og kødprodukter til Kina

Vejledning til særlige krav vedrørende eksport af kød og kødprodukter til Kina​

Forudanmeldelse​/Prænotifikation ved eksport af fersk svinekød fra Danmark til Folkerepublikken Kina

Der har siden sommeren 2009 været krav om forudanmeldelse/prænotifikation af alle forsendelser af fersk svinekød til Kina. Forudanmeldelsen foretages af Fødevarestyrelsen, den centrale myndig​hed i Danmark. Nærmere information om certifikatet, tillægsattestationen og udfyldelse heraf findes på Certifikatdatabasen. 

Gå til certifikatsiden

Forudanmeldelse fra Fødevarestyrelsen skal s​ke for partier, der afsendes fra Danmark, og foretages på baggrund af en separat formular, som udfyldes af virksomheden og sendes til Fødevarestyrelsen.

Hent formularen til forudanmeldelse/prænotifikation (La 23,0-5446) (Excel) 

Notifikationsskemaet La 23,0-5446 er ikke en del af certifikatet og skal ikke udskrives og afstemples. Notifikationsskemaet skal kun fremsendes til Fødevarestyrelsen – det skal ikke med certifikatet til importøren i Kina.

Notifikationerne skal ske efter retningslinjer beskrevet herunder, således at både virksomheder, Fødevarestyrelsen og de kinesiske myndigheder kan identificere de indsendte notifikationer.

Retningslinjer for indse​​ndelse af notifikationer og gennotifikationer

 • Notifikationer skal samles i et Excel-ark. Fødevarestyrelsen notificerer Kina om nye forsendelser tirsdag og torsdag. Deadline for indsendelse til kinanot er mandag kl. 16.00 for notifikationer, der sendes tirsdag, og onsdag kl. 16.00 for notifikationer, der sendes torsdag.
 • Der skal kun indsendes ét samlet notifikationsskema pr. virksomhed (aut. nr.) pr. uge. Autorisationsnummer og ugenummer skal fremgå af e-mailens emnefelt, eksempelvis "DK-137, uge XX"
 • Det er yderst vigtigt, at det tydeligt fremgår af e-mailens emnefelt, hvorvidt der er tale om notifikationer (inkl. erstatningscertifikater) eller gennotifikationer. Desuden skal virksomhedens autorisationsnummer samt det aktuelle ugenummer anføres.
  • Et emnefelt skal derfor eksempelvis være "Notifikation, DK-137, Uge XX".
 • Det er yderst vigtigt, at det tydeligt fremgår af den indsendte Excel-fil, hvorvidt der er tale om notifikationer (inkl. erstatningscertifikater) eller gennotifikationer. Desuden skal virksomhedens autorisationsnummer samt det aktuelle ugenummer anføres.
  • Et filnavn skal derfor eksempelvis være ”Notifikation, DK-137, Uge XX.xls". Dette for at sikre, at specifikke notifikationer senere kan identificeres – både af FVST og af de kinesiske myndigheder. ​​
 • Alle felter skal som indeholder tekst skal være skrevet med blokbogstaver, eksempelvis CHINA (ikke China)
 • Alle felter skal have den originale felt formatering som fremgår af skabelonen (”Centreret”, ”Midterjusteret” og ”Ombryd tekst” skal været slået til på alle felter)
 • Alle felter skal have indstillingen ”alle kanter” slået til, som vist i skabelonen.
 • Alle felter i notifikationsskemaet skal udfylde​s, dvs. at felter, der ikke benyttes for den pågældende eksport, skal udfyldes med XXX.
 • Vægt angives udelukkende som KG og må ikke være efterfulgt af et punktum (ikke KG.)
 • Antal angives udelukkende som CARTONS (ikke cartons, crts. eller lignende)
 • Det er vigtigt at kvalitetssikre informationerne i Excel-arkene, inden de afsendes til Kinanot. Notifikationerne indsendes til kinanot@fvst.dk.

​Vær opmærksom på, at der​​ er seks timers tidsforskel på København og Beijing. Dette betyder, at når vi er kommet igennem alle indsendte mails og har fået videresendt dem, er de ofte gået hjem i Beijing. Det er derfor ikke altid muligt at få alting afsted, så det ankommer samme arbejdsdag i Kina.

Der er derfor ikke nogen grund til at blive ved med at gensende den samme notifikation, blot fordi den ​​ikke lige er modtaget i Kina indenfor et døgn fra første afsendelse. Det giver bare anledning til en yderligere sortering og forsinker processen! ​

Erstatnin​​gscertifikater

 • Når der udstedes et erstatningscertifikat, skal der samtidig laves en notifikation på erstatningscertifikatet.
 • Notifikationen laves på samme måde som ved et nyt certifikat, dog udfyldes feltet "Det erstattede​​ certifikat nr. (hvis relevant)" med nummeret på det certifikat, ​der skal erstattes.
 • Notifikationen udfyldes og indsendes som sædvanligt i forhold til oplysningerne i det nye certifikat.
 • Da der er udstedt et nyt certifikat, er der IKKE tale om en gennotificering.​​​ 

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer

Ved godkendelse af eksport til Kina, skal virksomheden udfylde en tjekliste og en ansøgningsformular, der skal sendes til virksomhedens tilsynsførende. 

Hent tjekliste til virksomheder, der eksporterer kød (Appendix 5-1-1)

Hent tjekliste til virksomheder, der eksporterer kødprodukter (Appendix 5-1-2)

Formular til ansøgning om godkendelse eller ændringer af virksomheden for kød og kødprodukter (Appendix 2-1-1)

Ansøgning til re-godkendelse af virksomheder for kød og kødprodukter (Appendix 7-1-1)

Kinesis​k lovgivning specifik for kødvirksomheder ​

Hent kinesisk lovgivningen for hygiejne (GB 12694-2016)

​EU-Kommissionen har foretaget en sammenligning mellem EU's og Kinas lovgivning og standarder for hygiejne og fødevaresikkerhed gældende for svinekød, oksekød og fjerkrækød. Virksomheder og Fødevarestyrelsen kan bruge dokumentet som et hjælpeværktøj. Du finder sammenligningens hovedkonklusioner først i dokumentet efterfulgt af en detaljeret analyse. 

Gå til sammenligningstabel for kød og kødprodukter​

Mærkning

Udover de generelle krav til mærkning af fødevarer, der eksporteres til Kina, gælder særlige krav til mærkning af fisk og fiskevarer.

 1. Fisk og fiskevarer skal være emballerede i ubrudt emballage.
 2. Emballage og indpakning skal være ubrugt og uskadelig.
 3. Både den indre og ydre pakning (indpakning og emballage) skal være mærket permanent, klart og letlæseligt ned til den mindste salgsbare enhed med følgende oplysninger på både kinesisk og engelsk eller kinesisk og dansk:
  1. Handelsbetegnelse, videnskabeligt navn, produktspecifikation, produktionsdato, batch nr., holdbarhed og opbevaringsbetingelser.
  2. Produktionsmetode, inklusive om fiskene stammer fra havet, fra ferskvand eller fra akvakulturbrug.
  3. Fangstområde i form af havområde for fisk fra havet, oprindelsesland for fisk fra ferskvand og oprindelsesland for akvakulturprodukter.
  4. Navn, autorisationsnummer og adresse (i form af land og by) på alle involverede fremstillings- og forarbejdningsvirksomheder, hvor der er foregået produktion, forarbejdning og/eller håndtering af uemballerede varer (inklusive fx fangstfartøjer med frysekapacitet, fabriksfartøjer, transportfartøjer med frysekapacitet ("reefer vessels") og frysehuse hvor der håndteres uemballerede varer).
  5. Det skal fremgå af varen, at den er bestemt for ”People’s Republic of China” eller ”P. R. China”.

Virksomhedstyper

Forklaring af betegnelser i CIFER for virksomhedstyper:

 • Processing enterprise: Landbaseret fremstillingsvirksomhed
 • FV (Fishing vessel for commercially catching or harvesting fish and/or other aquatic resources(only fishing vessels with freezing or refrigeration functions): Frysefartøj autoriseret af Fødevarestyrelsen
 • TV (Fishing vessel for transporting fish and/or other aquatic resources): Transportfartøj med egen frysekapacitet (reefer vessel), autoriseret af Fødevarestyrelsen
 • FFV (Fishing and processing vessel): Fabriksfartøj autoriseret af Fødevarestyrelsen
 • CS (Independent cold storage): Køle-/frysehus, autoriseret af Fødevarestyrelsen

Markedsadgang

Danmark og Grønland har kun markedsadgang for udvalgte fiskearter til Kina. Det fremgår af nedenstående lister hvilke fiskearter, henholdsvis Danmark og Grønland har markedsadgang for til Kina. Du må kun eksportere fisk og fiskevarer til Kina, som stammer fra fiskearter, der er opført på den relevante af disse lister. 

Liste over fiskearter som Danmark har markedsadgang for til Kina

Liste over fiskearter som Grønland har markedsadgang for til Kina

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer

Ved godkendelse af eksport til Kina, skal virksomheden udfylde en tjekliste og en ansøgningsformular, der skal sendes til virksomhedens tilsynsførende.

Hent tjekliste til virksomheder, der eksporterer fiskeprodukter

​Formular til ansøgning om godkendelse og ændringer af virksomheder for fisk og fiskeprodukter (Appendix 2-4-1)

Ansøgning til re-godkendelse af virksomheder for fisk og fiskeprodukter (Appendix 7-4-1)

Kinesisk lovgivning​​ specifik for fiskevirksomheder

Hent kinesisk lovgivningen for hygiejne (GB 12694-2016)

Hent kinesisk lovgivningen for frisk, frossen fiskeprodukter (GB 2733-2015)

EU-Kommissionen har foretaget en sammenligning mellem EU's og Kinas lovgivning og standarder for hygiejne og fødevaresikkerhed gældende for fisk og fiskevarer. Virksomheder og Fødevarestyrelsen kan bruge dokumentet som et hjælpeværktøj. Du finder sammenligningens hovedkonklusioner først i dokumentet efterfulgt af en detaljeret analyse.

Gå til sammenligningstabel for fisk og fiskevarer​​

Markedsadgang

Danmark har kun markedsadgang for udvalgte typer mælk og mælkeprodukter til Kina. Det fremgår af nedenstående liste hvilke typer mælk og mælkeprodukter, Danmark har markedsadgang for til Kina. Du må kun eksportere de typer af mælk og mælkeprodukter, som er opført på denne liste, til Kina. 

​Liste over mælk og mælkeprodukter som Danmark har markedsadgang for til Kina

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer

Pasteuriseret mælk 

Ved godkendelse af eksport til Kina, skal virksomheden udfylde en tjekliste og en ansøgningsformular, der skal sendes til virksomhedens tilsynsførende. 

Hent tjekliste til virksomheder, der eksporterer pasteuriseret mælk (Appendix 4-3-1)​

Ansøgning til godkendelse eller ændringer af virksomheder for pasteuriseret mælk (Appendix 2-3-2)

Ansøgning til re-godkendelse af virksomheder for pasteuriseret mælk (Appendix 7-3-2)

Mælkeprodukter, bortset fra pasteuriseret mælk og modermælkserstatning 

​Mælkeprodukter bortset fra pasteuriseret mælk og modermælkserstatning kan være steriliseret mælk, kondenseret mælk, mælkepulver, valleproteinpulver, smør og ost. Nedenstående tjekliste og ansøgningsformulerer er til eksport af mælkeprodukter, bortset fra pasteuriseret mælk og modermælkserstatning.

Hent tjekliste til virksomheder, der eksporterer mælkeprodukter (Appendix 4-3-3)

Ansøgning til godkendelse eller ændringer af virksomheder for mælkeprodukter (Appendix 2-3-1)

Ansøgning til re-godkendelse af virksomheder for mælkeprodukter (Appendix 7-3-1)

Modermælksersta​tning

Nedenstående tjekliste og ansøgningsformulerer er til eksport af modermælkserstatning.

​Hent tjekliste til virksomheder, der eksporterer modermælkserstatning (Appendix 4-3-2)​ 

Ansøgning til godkendelse eller ændringer af virksomheder for modermælkserstatning (Appendix 2-3-3)​​

Ansøgning til re-godkendelse af virksomheder for modermælkserstatning (Appendix 7-3-3)

​​Kinesisk lovgiv​​ning specifik for mælkevirksomheder

Hent kinesisk lovgivning for mælkeprodukter (GB 12693-2010)​

Hent kinesisk lovgivning for modermælkserstatning (GB 23790-2010)

EU-Kommissionen har foretaget en sammenligning mellem EU's og Kinas lovgivning og standarder for hygiejne og fødevaresikkerhed gældende for mælkeprodukter. Virksomheder og Fødevarestyrelsen kan bruge dokumentet som et hjælpeværktøj. Du finder sammenligningens hovedkonklusioner først i dokumentet efterfulgt af en detaljeret analyse.

Gå til sammenligningstabel for mælkeprodukter​

Afsnittet er under udarbejdelse. 

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer

Ved godkendelse af eksport til Kina, skal virksomheden udfylde en tjekliste og en ansøgningsformular, der skal sendes til virksomhedens tilsynsførende. 

Hent tjekliste til virksomheder, der eksporterer tarme (Appendix 5-1-3)

Formular til ansøgning om godkendelse eller ændringer af virksomheden for tarme (Appendix 2-1-2)​

Formular til ansøgning om re-godkendelse af virksomheder for tarme (Appendix 7-1-2)

​​Kinesisk lovgiv​​ning specifik for tarmvirksomheder

EU-Kommissionen har foretaget en sammenligning mellem EU's og Kinas lovgivning og standarder for hygiejne og fødevaresikkerhed gældende for tarme. Virksomheder og Fødevarestyrelsen kan bruge dokumentet som et hjælpeværktøj. Du finder sammenligningens hovedkonklusioner først i dokumentet efterfulgt af en detaljeret analyse.

Gå til sammenligningstabel for tarme​​

​Tjeklister og ansøgningsfor​mularer

Ved godkendelse af eksport til Kina, skal virksomheden udfylde en tjekliste og en ansøgningsformular, der skal sendes til virksomhedens tilsynsførende. 

Hent tjekliste til virksomheder, der eksporterer biprodukter (Appendix 5-1-5)​​ 

Formular til ansøgning om godkendelse eller ændringer af virksomheden for biprodukter (Appendix 2-1-4)

​Danmark har for nuværende ikke markedsadgang til Kina for æg og ægprodukter. 

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer

Ved godkendelse af eksport til Kina, skal virksomheden udfylde en tjekliste og en ansøgningsformular, der skal sendes til virksomhedens tilsynsførende. 

Hent tjekliste til virksomheder, der eksporterer spiselig olie og fedtstoffer (Appendix 5-2-1)

Formular til ansøgning om godkendelse eller ændringer af virksomheden for planteafledte fødevarer (Appendix 2-2)​

Afsnittet er under udarbejdelse. 

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer

Ved godkendelse af eksport til Kina, skal virksomheden udfylde en tjekliste og en ansøgningsformular, der skal sendes til virksomhedens tilsynsførende. 

Hent tjekliste til virksomheder, der eksporterer friske og dehydrede grøntsager og bønner (Appendix 5-2-5)

Formular til ansøgning om godkendelse og ændringer i eksisterende godkendelse vil blive lagt op her senere.

Afsnittet er under udarbejdelse.

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer

Ved godkendelse af eksport til Kina, skal virksomheden udfylde en tjekliste og en ansøgningsformular, der skal sendes til virksomhedens tilsynsførende. 

Hent tjekliste til virksomheder, der eksporterer krydderier (Appendix 5-2-7)

Formular til ansøgning om godkendelse og ændringer i eksisterende godkendelse vil blive lagt op her senere.

Afsnittet er under udarbejdelse.

Mærkning

Udover de generelle krav til mærkning af fødevarer, der eksporteres til Kina, gælder særlige krav til mærkning af fødevarer til særlig ernæring.

Mærkningen på fødevarer til særlig ernæring skal være printet direkte på pakningen og må ikke være påklistret.

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer

Ved godkendelse af eksport til Kina, skal virksomheden udfylde en tjekliste og en ansøgningsformular, der skal sendes til virksomhedens tilsynsførende. 

Hent tjekliste til virksomheder, der eksporterer speciel ernæring (Appendix 4-3-5)

Formular til ansøgning om godkendelse eller ændringer af virksomheden for særlig ernæring (Appendix 2-3-5)

​Mærkning

Udover de generelle krav til mærkning af fødevarer, der eksporteres til Kina, gælder særlige krav til mærkning af funktionelle fødevarer.

Mærkningen på funktionelle fødevarer skal være printet direkte på pakningen og må ikke være påklistret.

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer

Ved godkendelse af eksport til Kina, skal virksomheden udfylde en tjekliste og en ansøgningsformular, der skal sendes til virksomhedens tilsynsførende. 

Hent tjekliste til virksomheder, der eksporterer funktionelle fødevarer (Appendix 4-3-4)

Formular til ansøgning om godkendelse eller ændringer af virksomheden for funktionelle fødevarer (Appendix 2-3-4)

Afsnittet er under udarbejdelse.