Faglig nyhed til dyrlæger om kaniner og medicinhåndteringskursus

31-01-2022

Kaniner - information fra Fødevarestyrelsen om medicinhåndteringskursus.

​Kaniner betragtes som fødevareproducerende dyr i EU-lovgivningen. Reglerne om, at kaniner er fødevareproducerende dyr, ændres ikke som følge af den nye EU-forordning om anvendelse af veterinære lægemidler. Dette var allerede gældende med de tidligere EU-regler.

Det er ikke muligt at udelukke kaniner fra konsum. Af de dyrearter, der i henhold til EU-lovgivningen er fødevareproducerende, er det kun heste, der kan udelukkes fra konsum.

Danmark har der siden 2007 været krav om, at ejere af produktionsdyr skal have gennemført et kursus i medicinhåndtering, hvis dyreejerne vil have mulighed for at efterbehandle deres dyr. Dette krav gælder uændret. Derfor er kaninejere også omfattet af kravet om medicinhåndteringskursus, hvis kaninejeren vil have mulighed for at efterbehandle sin kanin.

Hvis kaninejeren ikke selv har et medicinhåndteringskursus, kan denne træffe aftale med anden person, som har gennemført kurset, om efterbehandling af kaninen.

Det er muligt at få dispensation fra kravet om medicinhåndteringskursus. Fødevarestyrelsen kan dog kun give dispensation, hvis kaninejeren kan dokumentere at have erhvervet kvalifikationer, der svarer til kursusindholdet.

Fødevarestyrelsen er opmærksom på, at det kan virke uhensigtsmæssigt, at f.eks. ejere af kælekaniner, skal på medicinhåndteringskursus. Derfor vil styrelsen se på, om det er muligt at tilpasse reglerne.

Læs mere om medicinhåndteringskursus.