Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 14. juli 2022

14-07-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​Kommende krav om indenrigserklæringer for fisk og fiskevarer grundet infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) 

Påvisningen og udbredelsen af fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i Danmark har medført, at Danmark i december 2021
opgav landets IHN-frie status, både i relation til EU og til WOAH (tidligere kaldet OIE).  
Erhvervet har i juni 2022 bekræftet, at der på nuværende tidspunkt ikke er ønske om at igangsætte et IHN-sygdomsudryddelsesprogram, 
og Fødevarestyrelsen vil derfor ikke indføre et officielt sygdomsbekæmpelsesprogram.
Der vil derfor ikke længere blive lavet veterinære restriktioner eller overvågningszoner ved fund af IHN- smitte i Danmark, 
da hele landet som udgangspunkt betragtes som smittet – herunder inkluderet dansk vildtfaget fisk.
Ligeledes vil der heller ikke længere være krav om at danske IHN-smittede fisk slagtes og håndteres på særskilte IHN-godkendte slagterier.
 
Dette vil have betydning for eksport af produkter med indhold af fisk – herunder inkluderet fødevarer, foder og animalske biprodukter.
Særligt eksportcertifikater for ”fiske-produkter” med dansk oprindelse eller udenlandske produkter der er blevet forarbejdet/ompakket i Danmark
forventes at blive påvirket i større eller mindre omfang. 
 
Danmark kan fortsat ikke kunne attesteres for frihed for IHN, hverken på lande, område eller zone niveau.
Der kan udelukkende kunne attesteres IHN-frihed for produkter/råvarer fra IHN-frie kompartments/segmenter – Se Fødevarestyrelsens liste over IHN-fri kompartments/segmenter. Der kan forsat attesteres for IHN-landefrihed for Grønlandske råvarer, såfremt de ikke er blevet forarbejdet/ompakket i Danmark.

Da IHN-smittede fisk ikke længere skal slagtes/forarbejdes adskilt på særskilte IHN-slagterier, indføres der krav om indenrigserklæring for råvarer og produkter. 
En indenrigserklæring er et dokument, der bruges til at videregive nødvendige og relevante informationer imellem danske operatører om eksportstatus for varer, der skal eksporteres til et tredjeland. 
Dette er relevant i de tilfælde, hvor tredjelandet stiller krav til varerne, som ikke automatisk er opfyldt ved overholdelse af EU-lovgivningen (tredjelandskrav) eller hvor der ikke kan sikres adskillelse mellem fiskeprodukter der stammer fra fisk der er hhv. IHN-smittede, IHN-ukendt status og IHN-frie fisk.  
Til dette formål fungerer indenrigserklæringer som et ensartet dokumentationsredskab for danske operatører og giver Fødevarestyrelsen det fornødne grundlag for udstedelse af eksportcertifikater. 
Indenrigserklæringer skal anvendes af såvel eksportører som operatører i hele produktionskæden af varer, der skal eksporteres til tredjelande med tredjelandskrav vedr. IHN.
 
De informationer, der kan videregives på en indenrigserklæring om varers eksportstatus, er kendsgerninger og data fra operatørens egenkontrolsystemer. 
Fødevarestyrelsen kan påtegne en indenrigserklæring på baggrund af udført kontrol med operatørens egenkontrolprocedurer.
Der skal laves indenrigserklæringer i overensstemmelse med pågældende eksportcertifikatsattestationer, men primært skal indenrigserklæring erklære forhold til; 
 
  • ​Råvarer af DK oprindelse: ​Fisk (evt. begrænset til modtagelige fiskearter) er testet frie for IHN eller kommer fra et IHN-frit kompartment og er slagtet/forarbejdet adskilt fra andre fisk med anden IHN-status. 
  • ​Råvarer og produkter forarbejdet i DK: Myndighedspåtegnet baggrundserklæring på at råvaren stammer fra IHN-frit land/område/zone/kompartment. Indenrigserklæring for at fisk (evt. begrænset til modtagelige fiskearter) er slagtet/forarbejdet adskilt fra andre fisk med anden IHN-status.
Vejledning om operatørers anvendelse af indenrigserklæringer samt baggrunden for og formålet med indenrigserklæringer er beskrevet i Vejledning om anvendelse af indenrigserklæringer, som findes her: 
 
I Certifikatdatabasen, på FVST.dk, findes skabelonerne til indenrigserklæringer.
 
Guide til fremsøgning af skabeloner til indenrigserklæringer i Certifikatdatabasen:
Vælg "Indenrigstransport" i kolonnen "Handling" til højre på siden, og klik på "Søg". 
Søgeresultaterne, der kommer frem, har links til de forskellige indenrigserklæringer. 
Klik på "Vis" ud for en vilkårlig indenrigserklæring. 
På siden, der kommer frem, findes også et link til selve Vejledning om anvendelse af indenrigserklæringer.
 
Kravet om indenrigserklæringer vedr. IHN-status vil træde i kraft d. 1. september 2022.