Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 14. juli 2022

14-07-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​​​​​​​​​Eksport af mælk og mælkeprodukter til Singapore
8. juli 2022: Fødevarestyrelsen har forhandlet en ny tillægsattestation for mælk og mælkeprodukter til Singapore med henblik på videre eksport til Mexico (La 23,0-7002), som træder i kraft d.d.

 
 
Eksport af fugle til tredjelande
12. juli 2022: En version af certifikatet for eksport af fugle til tredjelande, er nu tilgængeligt med en tyrkisk oversættelse.
 
 
Udskiftning af certifikatpapir og side 2-papir pr. 1. september 2022
Per 1. september 2022 udskiftes Fødevarestyrelsens certifikatpapir og side 2-papir. 
 
 
Læs mere
Vedrørende Kina-godkendelse af mælkeproduktvirksomheder.
For mælkeprodukter er det muligt at søge Kina-godkendelse i CIFER for følgende virksomhedstyper:
  • Processing
  • Storage (Refrigeration)
  • Processing and Storage (Refrigeration)

​Dette fremgår af dokumentet ”Fremgangsmåde ved ansøgning om godkendelse og ændring, gældende fra 1. januar 2022” på FVST’s hjemmeside: Link til hjemmeside

 

Det har tidligere kun været muligt at søge om godkendelse til ”processing” i mælkeproduktkategorierne, men de kinesiske myndigheder har nu ændret CIFER således at godkendelse er mulig i de tre nævnte kategorier. International Handels (IH) forståelse er, at når det er muligt at søge godkendelse i disse kategorier, så er det et krav at der søges godkendelse, hvis virksomheden ønsker at fremstille og/eller oplagre mælkeprodukter med henblik på eksport til Kina.
 
Virksomheder, der p.t. ikke har nogen Kina godkendelse i nogen kategori, skal som første trin anmode om oprettelse af en konto i CIFER. Dette gøres ved at udfylde formularen indeholdt i vejledningen ”Oprettelse af konto og ansøgning i CIFER” – se under Kina på ovennævnte link. Når virksomheden har fået oprettet en konto kan virksomheden oprette en ansøgning i CIFER – se førnævnte vejledning.
 
Virksomheder der er Kina-godkendte til mælkeprodukter i kategorien ”Processing”, men som også oplagrer og afsender mælkeprodukter til Kina , kan søge om godkendelse i kategorien ”Processing and Storage (Refrigeration)” ved at oprette en ansøgning om ”Modification”. Dette gøres ved at logge ind i CIFER med virksomhedens eksisterende Login og Password og ansøge via funktionen ”Application for Modification”, om godkendelse i de relevante kategorier.
IH gør opmærksom på, at ved oprettelsen af CIFER systemet har virksomheder med eksisterende registrering sandsynligvis, af de kinesiske myndigheder, fået tilknyttet mange ikke-relevante HS koder. Det er IH’s erfaring, at ved en ”Application for Modification” ansøgning vil de kinesiske myndigheder kræve ikke-relevante HS koder slettet- dvs. kun relevante HS koder står tilbage ved ansøgning om Modification, og at virksomheder sletter de ikke-relevante.
Det er IH’s opfattelse at ”Processing” virksomheder kun behøver ændring til kategorien ”Processing and Storage (Refrigeration)” hvis virksomheden modtager mælkeprodukter produceret på andre Kina-godkendte virksomheder samt afsender produkterne direkte til Kina. Hvis virksomheden udelukkende afsender egne produkter til Kina vil ”Processing” registrering være tilstrækkelig.
  
Lagervirksomheder, der er Kina-godkendte til køle-/fryseoplagring af andre fødevarekategorier, fx kød, men som også oplagrer og afsender mælkeprodukter til Kina, kan søge om tilføjelse af Kina-godkendelse til oplagring af mælkeprodukter. Det kræver, at virksomheden opretter en ny ansøgning om registrering for mælkeprodukter via virksomhedens eksisterende CIFER-konto. Dette gøres ved at logge ind med virksomhedens eksisterende Login og Password og derefter via funktionen ”Application for Registration” oprette en ansøgning i kategorien ”Dairy”, enten ”Infant formula milk products” eller ”Pasteurized milk and Other milk products”.
Det er IH’s forståelse, at kun lagre der har direkte afsendelse af mælkeprodukter til Kina kræves registreret i CIFER, dvs. ikke mælkeprodukt ”mellemlagre”.
 
Ved oprettelse af ”Application for Modification” ansøgning eller ”Application for Registration” ansøgning skal virksomheden udfylde en ansøgningsformular og tjekliste, for den relevante kategori. Ansøgningsformularer og tjeklister sendes til den stedlige kontrolenhed. 
Ansøgningsformularer og tjeklisterne findes på denne side, under ”Mælkeprodukter”
Spørgsmål kan rettes til International Handel, e-mail: 16@fvst.dk​
 
 
Meddelelse til fødevarevirksomheder og Fødevarebranchen: Kina – frister for regodkendelse af virksomheder.
Fødevarestyrelsen skal gøre danske fødevarevirksomheder med eksport til Kina opmærksomme på følgende vigtige frister for virksomhedernes opretholdelse af godkendelse til at eksportere til Kina:

Med ikrafttrædelsen af Dekret 248 den 1. januar 2022 er godkendelserne af de virksomheder, som i forvejen var godkendt til eksport til Kina, videreført i CIFER. Samtidig blev en række virksomheder med eksport indenfor 15 nye fødevarekategorier registreret i CIFER. Virksomhedernes godkendelser blev også tidsbegrænsede med ikrafttrædelsen af dekreterne. 

På basis af udtræk fra hjemmesiden https://ciferquery.singlewindow.cn er her en oversigt over, hvornår de enkelte produkttypers godkendelser udløber første gang:
 
  • Modermælkserstatning - Infant formula: Èn virksomhedsgodkendelse udløber den 31. december 2022. To godkendelser udløber den 31. december 2025.
  • Fiskerivarer/Danmark: Ca. 75 virksomhedsgodkendelser udløber den 31. marts 2023
  • Svinetarme: Èn virksomhedsgodkendelse udløber den 31. marts 2023
  • Kød: Ca. 23 virksomhedsgodkendelser udløber den 31. juli 2023
  • Mælkeprodukter: Ca. 47 virksomhedsgodkendelser udløber 31. august 2023. Et par  virksomheder har senere udløbsdatoer.
  • Fiskerivarer/Grønland: Ca. 69 virksomhedsgodkendelser udløber den 6. januar 2025
  • Virksomheder godkendt efter 1. januar 2022 udløber senere end 2025.
 
Efter en regodkendelse vil en virksomhedsgodkendelse som udgangspunkt være gyldig i 5 år.

Det er virksomhedernes ansvar at holde øje med, hvornår virksomhedens godkendelse udløber og rettidigt igangsætte ansøgningsprocessen om regodkendelse. Virksomhederne kan se, hvornår deres egen godkendelse udløber ved at logge ind på virksomhedens konto i CIFER via dette link https://cifer.singlewindow.cn/. Login-oplysningerne for virksomheder godkendt via Fødevarestyrelsen er tidligere udsendt fra Fødevarestyrelsen til virksomhederne. Derudover kan virksomhederne finde oplysninger om, hvornår deres godkendelse udløber i CiferQuery https://ciferquery.singlewindow.cn. Det er dog usikkert, om oplysningerne i CiferQuery er fuldt opdaterede.
 
 Ifølge dekret 248 gælder, at der skal være indsendt ansøgning i CIFER til de kinesiske myndigheder om re-godkendelse indenfor en frist på 3 til 6 måneder inden virksomhedens godkendelse udløber, hvis virksomheden ønsker at opretholde sin Kina-godkendelse. De sidste 3 måneder inden godkendelsen udløber er forbeholdt sagsbehandlingstid hos den kinesiske myndighed GACC. FVST har erfaret, at applikationen i CIFER til at søge om regodkendelse bliver åbnet op 6 måneder før godkendelsens udløb, og det må forventes, at muligheden for at søge om regodkendelse fjernes 3 måneder før godkendelsen af virksomheden udløber. Hvis de kinesiske myndigheder ikke har modtaget en ansøgning 3 måneder før godkendelsens udløb, må det forventes, at virksomhedens godkendelse til at kunne eksportere til Kina bortfalder.
Virksomheder, der er godkendt via Fødevarestyrelsen, skal sikre sig, at ansøgninger om regodkendelse indsendes i god tid i CIFER inden godkendelsen udløber. Virksomheden skal samtidig informere den stedlige kontrolenhed om at virksomheden har ansøgt om regodkendelse. Fødevarestyrelsen skal have tid til at behandle ansøgningerne, herunder have mulighed for at foretage et tilsyn på virksomhederne for at vurdere, om virksomheden lever op til de kinesiske krav.
Der er pt ikke offentliggjort mere detaljeret vejledning vedrørende ansøgningsprocessen for regodkendelse. 
Fødevarestyrelsen vil udsende yderligere informationer, så snart vi ved mere. 
Fødevarestyrelsen har tidligere udsendt nyhedsbrev om, at alle virksomhedernes registreringer i CIFER skal være fuldendte inden 1. juni 2023 – se Fremgangsmåde til at tjekke oplysninger i CIFER.pdf (foedevarestyrelsen.dk)​.
Fødevarestyrelsen afventer nærmere udmelding fra GACC om, hvordan fristen for opdatering af oplysninger i CIFER skal spille sammen med ansøgningerne om regodkendelse.
 
For yderligere information og assistance vedrørende CIFER kan Fødevarestyrelsen også henvise til Den Danske Ambassade i Beijing, Kina. 
Senest opdateret 14-07-2022