Vejledning til dyrlæger om håndtering af PRRS

15-07-2022

Vejledningen til håndtering af porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS) er blevet opdateret på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Ved indsendelse af PRRS-prøver til undersøgelse, skal det noteres, hvorfor prøverne ønskes undersøgt. 

-For besætninger gælder det, at det skal noteres, hvis der er tale om mistankeprøver (husk, at alle kliniske mistanke-prøver skal sendes til SSI).
-For sædopsamlingsstationer og karantænefaciliteter til sædopsamlingsstationer skal det anføres, om der er tale om en besætningsprøve, en karantæneprøve eller en stationsprøve.
 
Læs vejledning her