Ændrede import restriktioner for ikke-animalske fødevarer

13-06-2022

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 fastsætter importbetingelser for visse ikke-animalske produkter fra visse tredjelande.  Der er i juni 2022 indført ændringer i restriktionerne for ikke-animalske fødevarer. Det er bl.a. data fra EU landenes grænsekontrol i andet halvår af 2021, der ligger til grund for vedtagelsen af ændringerne, som fremgår af gennemførelsesforordning (EU) 2022/913.

Enkelte af de nye eller ændrede importrestriktioner omfatter varer med et relativt stort importvolumen i Danmark. Det gælder hovedsageligt ris fra Indien og Pakistan, hvor der nu også fastsat en restriktion i forhold til kontrol med pesticidrester. Dertil dækker restriktionerne for ris nu alle typer ris (ikke kun udvalgte KN koder).

Produkter listet i bilag I og II i (EU) 2019/1793 er omfattet af krav om grænsekontrol ved indførsel til EU. Følgende ændringer indføres med forordning (EU) 2022/913:

Ændringer til Bilag I – produkter under midlertidig forøget kontrol:

 • NY: Appelsiner fra Egypten (EG), pesticidrester. Analytisk frekvens 20%
 • NY: Meterbønner fra Indien (IN), pesticidrester. Analytisk frekvens 20%
 • NY: Guava fra Indien (IN), pesticidrester. Analytisk frekvens 20%
 • NY (flyttet fra bilag II): Muskatnød fra Indien (IN), aflatoksiner. Analytisk frekvens 30%
 • NY: Ris, Indien (IN) og Pakistan (PK), pesticidrester. Analytisk frekvens 5%
 • Indien (IN) og Pakistan (PK), aflatoksiner og ochratoksin A. Analytisk frekvens sænkes til 5%, KN kode ændret til at omfatte alle typer ris
 • Hasselnødder fra Georgien (GE), aflatoksiner. Analytisk frekvens øges til 30%
 • Peberfrugter, ikke søde, fra Thailand, pesticidrester. Analytisk frekvens øges til 30%
 • UDGÅR (flyttes til bilag II): Palmeolie fra Ghana (GH), sudanfarvestoffer

 Ændringer til Bilag II – produkter omfattet af særlige restriktioner (beredskabsforanstaltninger):

 • NY: Palmeolie fra Ghana (GH), sudanfarvestoffer. Analytisk frekvens: 50%
 • NY: Fødevaretilsætningsstoffer indeholdende johannesbrød gummi eller guar gummi fra Indien (IN), ethylenoxid. Analytisk frekvens 20%
 • NY: Fødevaretilsætningsstoffer indeholdende johannesbrød gummi fra Malaysia (MY) og Tyrkiet (TR), ethylenoxid. Analytisk frekvens 20%
 • Muskatnød fra Indonesien (ID), aflatoksiner. Analytisk frekvens øges til 30%
 • Krydderier fra Indien (IN) under KN kode 0910, ethylenoxid. Det præciseres, at restriktionen kun omfatter tørrede krydderier
 • Instant nudler fra Sydkorea (KR) og Vietnam (VN), ethylenoxid. Det præciseres, at kun nudler indeholdende krydderier/smagspræparater eller saucer er omfattet af restriktionen
 • UDGÅR (flyttet til bilag I): Muskatnød fra Indien (IN), aflatoksiner

Øvrige ændringer (bilag I og II):

 • Der er foretaget ændringer i og sletning af ukorrekt listede KN-koder
 • Mængdegrænser er blevet ændret i forhold til privat indførsel: Privatpersoner kan nu kun indføre eller få tilsendt op til 5 kg for frisk vare eller 2 kg andre varer uden at varerne er omfattet af kravene i forordningen
 • Mængdebegrænsningen er også ændret for indførsel af vareprøver mm.: Der kan nu indføres sendinger på op til 50 kg frisk vare eller 10 kg andre varer, der indføres som vareprøver, laboratorieprøver, prøver til forskning eller som udstillingsgenstande, og som ikke er bestemt til markedsføring, er heller ikke omfattet af kravene i forordningen. Vareprøver der overstiger disse mængder, kan indføres såfremt der gives tilladelse hertil af Fødevarestyrelsen. Denne type vareprøver skal præsenteres for grænsekontrollen, men kan undtages fra identitets- og fysisk kontrol. Se detaljerede regler i artikel 1, stk. 6
 • Definitionen af "en sending" er blevet justeret. Den forhenværende artikel 2, stk. 2, der refererede til "parti" i relation til prøvetagning, er udgået

Hvilke regler skal overholdes?
Alle sendinger af produkter på bilag I og II skal forhåndsanmeldes via TRACES NT på et CHED (Common Health Entry Document) til det grænsekontrolsted, hvor sendingen kommer ind i EU. Sendingerne skal til grænsekontrol, før de kan frigives. Sendinger af produkter på Bilag II skal også ledsages af sundhedscertifikat og analyserapport.

Fra hvornår gælder de nye regler?
De nye regler gælder fra den 3. juli 2022.

Dog er der indført en overgangsordning for nye restriktionsvarer i bilag II. Frem til 3. september kan nedenstående varer indføres uden ledsagende sundhedscertifikater og analyserapport, forudsat at varerne er afsendt fra oprindelseslandet eller andet tredjeland inden den 3. juli 2022 (se også ændring til artikel 14 i gennemførelsesforordningen):

 • palmeolie (Ghana)
 • blandinger af fødevaretilsætningsstoffer, der indeholder johannesbrødkernemel eller guargummi (Indien)
 • blandinger af fødevaretilsætningsstoffer, der indeholder johannesbrødkernemel (Malaysia og Tyrkiet)


Nyttige links
Læs mere i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/913 af 30. maj 2022 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002.

Du kan læse mere om importrestriktioner på Fødevarestyrelsens side om Ikke-animalske produkter under import restriktion.

Senest opdateret 14-06-2022