Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 3. juni 2022

03-06-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Der er i Danmark blevet konstateret et udbrud af Newcastle Disease virus den 1. juni 2022 i en kolonihaveforening i Næstved .
 
Som følge af konstateringen af Newcastle Disease virus (ND) i en kolonihaveforening med duer, høns og andre prydfugle i Næstved, ændres Danmarks sundhedsmæssige status for Newcastle Disease virus i henhold til OIE. Danmark kan derfor ikke længere erklære sig fri for Newcastle Disease virus.
 
Eksportører bør derfor være opmærksomme på, at der kan være certifikater, der ikke kan anvendes grundet udbruddet af Newcastle Disease.
 
Fødevarestyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden fvst.dk med den seneste udvikling og følger situationen tæt. 
 
Fødevarestyrelsen håndterer i øvrigt fund i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og OIE's Terrestial Animal Health Code, som også ligger til grund for certifikatudstedelse.