Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 16. juni 2022

16-06-2022
The World Organization for Animal Health (WOAH, tidligere OIE) har bekræftet, at Danmark ikke har mistet sin status som værende et land fri for Newcastle disease. 
 
Da Newcastle disease er blevet fundet i to kolonihaveforeninger med duer udelukkende anvendt til kapflyvning, opvisninger og udstillinger, samt andre fugle, hvis produkter udelukkende er blevet anvendt til privat konsum, har WOAH overfor Fødevarestyrelsen bekræftet, at Danmark ikke har mistet sin status som værende et land fri for Newcastle disease. 
 
International Handel vil derfor lave en ny gennemgang af certifikater med attestationer om Newcastle disease, da denne udmelding betyder, at restriktionerne vil blive fjernet fra nogle af certifikaterne.


 

Eksport af forarbejdet animalsk protein til Tyrkiet
Opdateret 16. juni 2022: Fødevarestyrelsen har erfaret, at de tyrkiske myndigheder kræver manuel udstregning af ikke relevante produkter i 2. underpunkt til certifikatets punkt II.1.(b). Se mere under ”Vejledninger” nederst på siden. 

 
Eksport af friske bugspytkirtler af porcin oprindelse (teknisk produkt) til Argentina
Opdateret 16. juni 2022: Kravet i certifikatets pkt. II.8 vurderes at være EU-ækvivalent og er dermed opfyldt ved overholdelse af EU-lovgivningen.​


 
Eksport af forskningsmateriale til Canada
Opdateret 14. juni 2022: Der er foretaget en teknisk ændring i certifikatet, så certifikatnummeret nu automatisk ved print står øverst på alle certifikatets sider. Ændringen har ingen betydning for anvendelse af certifikatet.
 
 
Eksport af fisk og fiskevarer til Marokko
Opdateret 15. juni 2022: Fødevarestyrelsen vurderer at certifikatets IHN-attestation kan overstreges såfremt der er tale om vildtfanget fisk fra et udenlandsk IHN-frit land/område (herunder inkl. Grønland). For akvakulturfisk kan IHN-attestationen underskrives, såfremt råvaren ikke er af dansk oprindelse eller ikke er en modtagelig art. Forudsætning for at attestering for udenlandske råvarer er, at der foreligger tilstrækkelig myndighedsbaggrundsdokumentation på at råvaren stammer fra et IHN-frit land eller område. Råvarens oprindelsesland anføres i certifikatets pkt. II. 
 
Liste over IHN modtagelige arter kan findes på WOAH hjemmeside (tidligere kaldt OIE).
 
 
Eksport af ægprod​ukter til Israel
Opdateret 14. juni 2022: Nyt certifikat til eksport af ægprodukter til Israel
 
Senest opdateret 16-06-2022