Information om ny bekendtgørelse om lister over anmeldepligtige sygdomme og dyrlægers anmeldepligt

30-06-2022

Ny bekendtgørelse om anmeldepligt træder i kraft den 1. juli 2022 – 9 nye anmeldepligtige sygdomme

​​​​EU’s Forordning 2016/429 om overførbare dyresygdomme ”dyresundhedsloven” fastsætter hvilke sygdomme der, inden for EU-landene, skal anmeldes til landenes myndigheder og indberettes til EU Kommissionen. De enkelte lande kan fortsat have anmeldepligtige sygdomme, som kun gælder inden for det aktuelle land.

 

Bekendtgørelse nr. 1171 af 17. juli 2020 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdomme bliver derfor ophævet og erstattet af bekendtgørelse nr. 1007 af 27. juni 2022 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene. Den nye bekendtgørelse gennemfører bestemmelsen fra dyresundhedsloven, samt viderefører de nationale bestemmelser om anmeldepligtige sygdomme. Bekendtgørelsen kan findes her.

 

Sygdomme på liste 1 skal anmeldes til Fødevarestyrelsen ved mistanke om sygdommen, mens sygdommen på liste 2 skal anmeldes når sygdommen er påvist. Dette er ingen ændring, men en videreførelse af den hidtidige anmeldepligt.

 

Den nye bekendtgørelse er justeret i forhold til detaljerne i dyresundhedsloven. 9 nye sygdomme er opført på liste 1, og 6 sygdomme er flyttet fra liste 2 til liste og bliver dermed anmeldepligtige ved mistanke.

 

Nye anmeldepligtige sygdomme på liste 1 er:

 

 •          Surra (Trypanosoma evansi)
 •          Ebolavirussygdom
 •          Paratuberkulose
 •          Bovin genital campylobakteriose
 •          Trichomoniasis
 •          Ondartet lungesyge hos geder
 •          Epididymitis hos får (Brucella ovis)
 •          Infektion med Batrachochytrium salamandrivorans
 •          Oncorhynchus masou virus

 

Følgende sygdomme flyttes fra liste 2 til liste 1:

 

 •          Bovin virusdiarre (BVD)
 •          PRRS
 •          Infektion med equin arteritis-virus
 •          Kontagiøs equin metritis
 •          Mycoplasma hos fugle (Mycoplasma gallisepticum og M. melagridis)
 •          Koi herpes virus

 

På baggrund af bemærkninger modtaget under høring af bekendtgørelsen, præciseres vedrørende:

 

Flytning fra liste 2 til liste 1, angår udelukkende hvor hurtigt mistanken skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, og medfører ikke ændring i de (eventuelle) foranstaltninger som Fødevarestyrelsen hidtil har iværksat.

 

Paratuberkulose: Sygdommen forekommer udbredt i Danmark. Der foretages ikke offentlig regulering af sygdommen, men flere besætninger deltager i erhvervets saneringsprogram.

 

Ved kliniske symptomer på paratuberkulose, skal der således ikke ske anmeldelse til Fødevarestyrelsen, når symptomerne ses i besætninger, hvor der allerede er erkendt smittede dyr, eller i besætninger der deltager i erhvervets saneringsprogram.

 

Q-feber: Det præciseres, at sygdommen også er anmeldepligtig ved mistanke hos kvæg, idet sygdommen nu står anført under ”flere dyrearter” og ikke kun får/geder. Ved indsendelse af abortmateriale hvor der bliver undersøgt for Q-feber (får og geder) eller ønskes undersøgelse for Q-feber (kvæg), skal der ikke foretages anmeldelse om en mistanke til Fødevarestyrelsen.

 

BVD: Danmark får tildelt fri status for BVD.  Dette vil blive effektueret, når en ændring til EU forordning 2021/620 bliver offentliggjort, der vil komme nærmere information når det sker.

 

OBS: Det er meget vigtigt, at dyrlægen anfører årsagen til indsendelse af prøver på indsendelsesblanketten. Er det en klinisk mistanke (der skal anmeldes), eller er det en prøve der udtages af produktionsmæssige årsager, fx undersøgelse for kontagiøs equin metritis inden bedækningssæsonen (som ikke skal anmeldes).  

 

Hvilke symptomer fører til mistanke om en given sygdom?

Fødevarestyrelsen angiver ikke symptomer for de enkelte sygdomme i bekendtgørelser, da det vil være en konkret, faglig og klinisk vurdering foretaget af dyrlægen i den aktuelle situation, der afgør om der er en given mistanke.

 

Undtagelse for kravene om at dyrlægen skal forblive på besætningen, samt have 48 timers karantæne før ny kontakt med modtagelige dyr:

 

For de sygdomme der er flyttet fra liste 2 til liste 1, bortset fra BVD, er der indført en undtagelse i §3, stk. 4, fra ovennævnte krav, således at dyrlægen på forhånd ved, at han for disse sygdomme ikke skal afvente Fødevarestyrelsens ankomst eller får 48 timers karantæne. Det forudsætter selvfølgelig, at almindelige regler om smittebeskyttelse overholdes under besøg i besætningerne. BVD er ikke omfattet af undtagelsen, som følge af Danmarks kommende status som fri for sygdommen.   

 

Der kan findes informationer på Fødevarestyrelsens hjemmeside​ om de anmeldepligtige sygdomme, under de enkelte sygdomme.