Faglig nyhed til dyrlæger om dialogmøder med de praktiserende dyrlæger

20-05-2022

Fødevarestyrelsen inviterer til dialogmøder med de praktiserende dyrlæger

 Efter en årrække med pause inviterer Fødevarestyrelsen igen de praktiserende dyrlæger til dialogmøder. Møderne vil blive afholdt kl. 18.00 – ca. 21.30 på følgende datoer:

  • Mandag d. 13. juni, Fødevarestyrelsen, Gl. Banegårdsplads 8, 4220 Korsør
  • Tirsdag d. 14. juni, Golfhotel Viborg, Hans Tausens Allé 2, 8800 Viborg
  • Mandag d. 20. juni, Fødevarestyrelsen, Søndergade 50, 6600 Vejen

Møderne starter med fælles oplæg, hvorefter vi vil fordele os i mindre grupper for hhv. smådyr, kvæg og grise. På møderne vil vi bl.a. drøfte den aktuelle veterinære beredskabssituation, kontrol af dyrlæger, nye regler for heste i CHR, dyrlægeanmeldelsessager, nedbringelse af antibiotikaforbruget i produktionsdyr, halekupering hos grise m.m.

Der vil på møderne være mulighed for at stille spørgsmål. Der blive serveret en let anretning. Deltagelse er gratis. Tilmelding senest d. 9. juni kl. 12.00 pr. mail til 13@fvst.dk. Ved tilmelding oplys venligst følgende:

  • Anfør "dialogmøde" i emnefeltet
  • Sted/dato for det møde, man ønsker at deltage i
  • Navn på dyrlæge eller klinik samt antal, hvis man tilmeldes samlet
  • Anfør for hvilken gruppe smådyr, grise eller kvæg, man har interesse
  • Allergier og særlige ønsker mht. mad

Med venlig hilsen
Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, Veterinær Syd, Veterinær Nord og Veterinær Øst