Faglig nyhed til dyrlæger angående dokumentation af rabiesvaccination af kæledyr fra Ukraine

21-03-2022

Læs om hvordan du som dyrlæge skal håndtere kæledyr fra Ukraine.

​Denne nyhed er målrettet de dyrlæger, som håndterer kæledyr fra Ukraine og udfører tiltag såsom mikrochipning, rabiesvaccination og rabiesantistofblodprøve på baggrund af den afgørelse, som Fødevarestyrelsens embedsdyrlæge udleverer til ejeren efter dokumentkontrol og visitation af dyret.​

I forbindelse med vaccination mv. af kæledyr fra Ukraine opfordrer Fødevarestyrelsen til, at rabiesvaccinen noteres i en sundhedsbog frem for et EU-selskabsdyrspas. EU-selskabsdyrspasset er kun beregnet til flytninger til andre EU-medlemsstater og vil derfor kun være relevant, hvis ukrainske kæledyr efter endt isolation skal rejse videre fra Danmark til andre EU-medlemsstater. Hvis det bliver relevant, kan den relevante information fra sundhedsbogen ligge til grund for udfyldelsen af EU selskabsdyrspasset.

Når kæledyret kan rejse tilbage til Ukraine med sin ejer, skal kæledyret ledsages af et eksportcertifikat.

Vær opmærksom på at dyreejer skal indsende dokumentation for udførte tiltag (mikrochipning, rabiesvaccination og rabiesantistofblodprøve) til Fødevarestyrelsen, da dokumentationen i sidste ende muliggøre en ophævelse af isolationen af dyret.

Opmærksomhed på risikoen for rabies

Der bør udvises forsigtighed ved håndtering af kæledyr fra Ukraine, hvor der er usikkerhed om risikoen for rabies. Dette gøres bl.a. ved at:

  • Undgå kontakt med spyt og savl. Mundkurv kan mindske risikoen for bid.
  • Undgå at dyret kommer i unødig kontakt med øvrige mennesker og dyr.
  • Dyret skal som udgangspunkt behandles på dyrets isolationssted.

Hvis du er blevet bidt af kæledy​​r fra Ukraine

I henhold til WHO er øjeblikkelig og grundig vask og skrub af bidsår essentielt og kan redde liv. Efter grundig vask bør en læge straks kontaktes med henblik på opstart af post-exposure profylaktisk behandling.

Du kan læse mere om rabies og behandling på SSI hjemmeside her.​​