Nyhedsbrev Eksportportalen - Eksportportalen informerer om opstart af stikprøvekontroller ved pålæsning for øvrige dyrearter

01-03-2022

Eksportportalen informerer om, at der i 2022 vil blive påbegyndt stikprøvekontroller ved pålæsning for øvrige dyrearter omfattet af Transportforordningen, bl.a. fisk, små drøvtyggere og fjerkræ

​Fødevarestyrelsen påbegynder i 2022 stikprøvekontrol ved pålæsning for øvrige dyrearter omfattet af Transportforordningen, bl.a. fisk, små drøvtyggere og fjerkræ. Dette sker som led i den politiske aftale fra juni 2020 om et helhedsorienteret, mere risikobaseret og datadrevet kontrolkoncept for dyretransporter. Kontrollen har til formål at sikre, at reglerne i transportforordningen vedrørende transport af dyr overholdes. Stikprøvekontrollen omfatter bl.a. kontrol af dyrenes transportegnethed, transportmidlets indretning samt ledsagedokumenter.