Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 8. september 2022

08-09-2022

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Eksport af fjerkrækød til Hong Kong
6. september 2022: Tilføjet vejledning til udfyldelse af rubrik I.22: Afsenderens
fragtmærker / shipping marks​
 
 
 
Eksport af fisk og fiskevarer til Ukraine
6. september 2022: Ved eksport til Ukraine af vildtfangne fisk og krebsdyr og produkter deraf til human konsum kan punkt II.2.1 (omhandlende dyresygdomme)  overstreges i gældende certifikat La 23,0-6624.
Denne overstregningsdispensation er blevet yderligere forlænget fra 25. november 2022 til 21. februar 2023 for forsendelser, der ankommer til Ukraine. 
 
Denne mulighed er aftalt med de Ukrainske myndigheder.  
 
 
 
 
Eksport af tyresæd til Nigeria
5. september 2022: Certifikatet er opdateret i nyt layout, men attestationerne er identiske med det tidligere godkendte certifikat. ​​
 
Senest opdateret 08-09-2022