Nyhedsbrev om Fødevarestyrelsens kontrolkampagne - Indførsel af sammensatte produkter fra tredjelande

14-09-2022

Oplysning om Fødevarestyrelsens kontrolkampagne vedrørende indførsel af sammensatte produkter fra tredjelande

​Fra september 2022 til og med september 2023 sætter Fødevarestyrelsen fokus på reglerne for indførsel af sammensatte produkter fra tredjelande.

Kampagnen gennemføres for at vejlede om og kontrollere, at EU-reglerne for indførsel af sammensatte produkter fra tredjelande, bliver overholdt, og at reglerne er kendt for relevante virksomheder og importører.

Et sammensat produkt er en fødevare, som indeholder både vegetabilske ingredienser og forarbejdede animalske produkter, og hvor tilsætningen af den/de vegetabilske ingrediens(er) ændrer hoved-karakteristika af det endelige produkt.

Fødevarer, herunder sammensatte produkter, som indeholder kød, mælk, æg eller andre ingredienser fra dyr, kan udgøre en fare for dyre- og/eller folkesundheden i EU-landene, når disse fødevarer indføres fra lande udenfor EU (tredjelande). For at forebygge udbrud af smitsomme husdyrsygdomme er der en række regler, som skal overholdes, også når man indfører sammensatte produkter fra tredjelande.

Eksempler på sammensatte produkter er:

  • Færdigretter med indhold af forarbejdede animalske produkter, f.eks. kødprodukter eller mejeriprodukter. Eksempler herpå: forårsruller, nudler, tærter og pizza
  • Bouillon
  • Kiks
  • Kagepulver
  • Dressinger/Dip

 

Ved indførsel af sammensatte produkter fra tredjelande, skal man være opmærksom på, at der stilles en række krav herunder til oprindelsesland, oprindelsesvirksomhed, de dokumenter som skal ledsage det sammensatte produkt og til grænsekontrol.

Du kan finde yderligere oplysninger her: