Revideret fodermiddelfortegnelse er offentliggjort og trådt i kraft

20-09-2022

Fodermiddelfortegnelsen er blevet revideret, og der er i den forbindelse sket en række ændringer, herunder tilføjelse af nye fodermidler.

​​Den reviderede fodermiddelfortegnelse trådte i kraft d. 24. juli 2022.

Der er bl.a. tilføjet følgende nye fodermidler: Jordnødder, sojamel, chiafrø, algemel fra Asparagopsis, svampe, mel af hvirvelløse havdyr og dobbeltsalt af calciumnitrat.

Derudover er omfanget af fodermidler baseret på græs, bælgplanter og urter udvidet, således at ensilage og tør ensilage har fået deres egne indgange, mens beskrivelserne af de øvrige fodermidler er præciseret.

Kapitel 12 har skiftet navn, samtidig med at opbygningen af kapitlet er ændret for at skabe en bedre systematik. Denne systematik er beskrevet øverst i kapitlet. Ændringen har betydet, at nogle indgange er slået sammen og har fået nye navne. Der er desuden tilføjet en række nye fodermidler til kapitlet.

I listen over processer er processen "alkalibehandling" tilføjet, og beskrivelsen af enkelte andre processer er ændret, herunder ensilering og ekstraktion.

​Fodermidler, der er mærket inden den 24. juli 2023 med den gamle ordlyd kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil lagrene er opbrugt.

Læs mere i forordningen om ændring af fodermiddelfortegnelsen samt den seneste konsoliderede udgave af fodermiddelfortegnelsen.