Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 14. december 2023

14-12-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Genåbning af grænsekontrolstedet i Vaalimaa på grænsen mellem Finland og Rusland.

De finske myndigheder har besluttet at genåbne grænsekontrolstedet i Vaalimaa, der ligger på den østlige side af Finland på grænsen til Rusland.  

Genåbningen sker pr. 14-12-2023 og der kan igen transporteres levende dyr og animalske produkter gennem denne grænsekontrol.

 

Der blev i Danmark konstateret udbrud af højpatogen fugleinfluenza den 14. december 2023

Der er konstateret endnu et udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) i en fjerkræbesætning ved Ugerløse i Holbæk kommune. Dette ændrer ikke Danmarks frie sundhedsmæssige status, grundet tidligere udbrud d. 22. november i Tønder kommune.

Eksportører bør være opmærksomme på, at der kan være certifikater, der ikke kan anvendes grundet udbruddene af HPAI.

Fødevarestyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden fvst.dk med den seneste udvikling og følger situationen tæt.

Fødevarestyrelsen håndterer i øvrigt fund i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og WOAH’s Terrestial Animal Health Code, som også ligger til grund for certifikatudstedelse.

 

Læs mere i Fødevarestyrelsens pressemeddelelse her.

 

Venlig hilsen 

Fødevarestyrelsen