Faglige nyheder om DIX den 22. december 2023

22-12-2023

Læs de seneste nyheder om DIX her.

DIX tages i brug den 28. februar 2024

Projektet og samarbejdspartnere omkring DIX gå inden længe på juleferie. En ferie, hvor der skal lades op til den officielle åbning af DIX.

Projektets styregruppen har besluttet, at DIX tages i brug den 28. februar 2024.

Det er tidligere udmeldt, at systemet ville blive taget i brug i januar 2024. At tidspunktet nu er fastsat til slutningen af februar, er for at sikre, at ibrugtagningen ikke kolliderer med ikrafttrædelsen af øgede certifikatkrav til Storbritannien d. 31. januar 2024 (Brexit) samt af hensyn til vinterferie i Danmark i uge 7 og 8.

DIX har siden d. 30. november været åbent for både eksterne og interne brugere, så man nu kan oprette personlige profiler, kundekartoteker og forberede den faktiske brug af de digitale eksportcertifikater og virksomheder kan afprøve den tekniske løsning for masseindlæsning. Undervisningen af eksterne brugere er gennemført i december 2023 og de interne brugere undervises i løbet af januar og februar 2024.

Dato for ibrugtagning formidles til tredjelande og nærmere omkring udrulningsplanen og åbningen følger primo 2024.

Optagelser af webinar samt Q&A er nu på hjemmesiden

Tak for den store deltagelse ved vores arrangementer omkring DIX. Vi oplevede en positiv feedback og stor spørgelyst ved arrangementerne, hvilket vi var meget glade for.

På opfordring fra jer, er webinaret blevet optaget og ligger nu tilgængeligt på vores hjemmeside, sammen med en Q&A, som gerne skal samle op på de spørgsmål, som blev stillet på tværs af alle arrangementerne. Hvis der er spørgsmål, som ikke er blevet besvaret i opsamlingen, er I velkomne til at skrive til os på DIX@fvst.dk.

I kan finde optagelser og Q&A her