Fødevarestyrelsen inviterer praktiserende dyrlæger til dialogmøder i januar 2024

06-12-2023

Sæt kryds i kalenderen nu!


Dialogmøder for praktiserende dyrlæger 2024 foregår på følgende datoer/steder:

• Mandag den 22. januar på Rosenholmvej 15 i Herning
• Onsdag den 24. januar på Gl. Banegårdsplads 8 i Korsør
• Torsdag den 25. januar på Søndergade 50 i Vejen

Temaet for møderne er:
Hvordan kan dyrlægen hjælpe besætningsejere og klienter med at komme godt igennem kontrollen?

Det er gratis at deltage i møderne.
Vi starter med let forplejning kl. 17:30 efterfulgt af ca. én times fælles oplæg om aktuelle emner, som er relevante for alle, herunder om kontrollen med dyrlæger i 2024.

Derefter deler vi os op i tre grupper baseret på primære interesseområder (drøvtyggere, grise og familiedyr/heste). Her vil vi give en kort orientering om kontrolresultater i 2023 og lægge op til en dialog om relevante emner. Det vil blandt andet komme til at handle om medicinkontrol (kvæg, gris og hest), om nye retningslinjer for selskabsdyrspas, håndtering af ulovlig indførsel/opdræt af hunde samt om registreringskrav for hestehold.

Det endelige program vil blive sendt ud i et nyhedsbrev til dyrlæger medio januar.

Tilmelding kan ske allerede nu på mail: 13@fvst.dk. Skriv dialogmøde og ønsket mødested i emnefeltet.

I mailen bedes du oplyse om navn, evt. praksis/klinik og hvilken interessegruppe, du ønsker at følge.
Du må også meget gerne gøre os opmærksom på, hvis du har særlige ønsker/behov i forhold til forplejning (vegetarisk/vegansk, allergier eller andet).

Sidste tilmeldingsfrist er den 17. januar 2024 kl. 12.

Møderne er kun for dyrlæger, men er du veterinærstuderende på sidste årgang, er du også meget velkommen til at deltage. Så skriver du bare ’studerende’ i stedet for praksis/klinik.