Ophævelse af nationale flytningsrestriktioner for kvæg, svin, får og geder

05-12-2023

7/30-dages reglen ophæves med virkning fra den 1. januar 2024.

Fødevarestyrelsen ophæver de dyresundhedsmæssige regler, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1426 af 3. december 2015 om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr, også kaldet 7/30-dages reglen.

Ophævelsen betyder, at besætningsejere (operatører), der holder kvæg, svin, får og geder fra den 1. januar 2024 ikke længere er begrænset af de dyresundhedsmæssige restriktioner, der følger 7/30–dages reglerne.

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at der i stedet findes dyresundhedsmæssige EU-regler vedrørende flytning af opdrættede hovdyr inden for de enkelte EU-medlemsstater såvel som flytninger til andre EU-medlemsstater, som du som operatør er forpligtet til at opfylde. Derudover er der krav om, at du som operatør træffer passende biosikringsforanstaltninger i dit dyrehold / på din virksomhed. Disse krav skal tilsammen sikre, at der ikke bliver spredt husdyrsygdomme inden for EU-medlemsstaterne og mellem dem.

Læs mere om flytning indenfor Danmarks grænser

Den forestående ophævelse af 7/30-dages reglen har været sendt i offentlig høring i november måned. Fødevarestyrelsen har udarbejdet et høringsnotat på baggrund af de indkomne høringssvar. Høringsnotatet og høringssvar er offentliggjort på Høringsportalen.

Læs høringsnotat og høringssvar på Høringsportalen