Alle autoriserede dyrlæger

Kampagne i 2024 om fejlindberetninger i VetStat

07-12-2023

Fødevarestyrelsen har på det seneste modtaget et stigende antal henvendelser om fejlindberetninger på dyrlægers autorisationsnumre – nogle gange hos dyrlæger, som slet ikke har ordineret lægemidler til dyr.

Det er desværre ikke nyt, at der findes fejl i indberetningerne til VetStat, og Fødevarestyrelsen er klar over, at en del af fejlene bl.a. opstår i forbindelse med apotekernes håndtering af recepter, hvor både autorisationsnummer og praksisnummer skal anføres.

Problemet skyldes blandt andet, at apotekernes systemer kræver, at de manuelt taster autorisationsnummer samt praksisnummer ved deres ekspedition af indkomne recepter. Fejlene omfatter både mange forskellige dyrearter, produkter og apoteker. 

Hvad skal du gøre?

Som dyrlæge skal du mindst 1 gang om måneden tjekke dine ordinationer i VetStat – også selv om du aldrig ordinerer lægemidler til dyr eller i øvrigt beskæftiger dig med klinisk dyrlægearbejde.

Hvis du har indberettet på et ikke-eksisterende besætningsnummer, mangler en aldersgruppe kode eller ordinationsgruppe kode, får du en besked om, at der ligger fejl til håndtering i din personlige VetStat, og disse fejl har du pligt til at rette indenfor 3 måneder.

I 2023 ligger der 120.00 fejlede indberetninger i VetStat derfor: Gå allerede i dag i VetStat og få styr på de indberetninger der ligger på dit autorisationsnummer!

Du kan logge på VetStat her (vetstat.fvst.dk)

Hvad gør Fødevarestyrelsen?

Fødevarestyrelsen samarbejder med Lægemiddelstyrelsen og apotekerne om at få reduceret antallet af fejlindberetninger. For at få et bedre overblik over fejl og fejlindberetninger i VetStat gennemfører Fødevarestyrelsen desuden i 2024 en kontrolkampagne med fokus på indberetninger i VetStat.

I 2024 gennemfører Veterinærrejseholdet en risikobaseret stikprøvekontrol med i alt 80 dyrlæger som har uhåndterede fejl liggende i VetStat.

Korrekte data i VetStat er essentielt for at kunne trække data på dyrlæger i beredskabssituationer, monitorering af antibiotikaforbrug og afhængighedsskabende lægemidler, samt afrapportering af antibiotikaforbrug til EU.

Læs mere om VetStat for dyrlæger her på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Læs mere om ordinationer på dit autorisationsnummer i VetStat på Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside (ddd.dk)