Ændrede import restriktioner for ikke-animalske produkter

02-02-2023

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 fastsætter importbetingelser for visse ikke-animalske fødevarer og foder fra visse tredjelande. Der er i januar 2023 indført ændringer i restriktionerne for ikke-animalske fødevarer. Det er bl.a. data fra EU landenes grænsekontrol i første halvår af 2022, der ligger til grund for vedtagelsen af ændringerne i gennemførelsesforordning (EU) 2023/174.

Nogle af ændringerne omfatter varer med et relativt stort importvolumen i Danmark, herunder ris Pakistan og figner fra Tyrkiet. Kontrolfrekvenserne bliver øget for disse varer, idet der i stigende grad er set overskridelser af grænseværdierne for aflatoksiner i forbindelse med grænsekontrollen.

Følgende ændringer indføres med forordning (EU) 2023/174:

Ændringer til Bilag I – varer under midlertidig forøget kontrol:

Nye varer i bilag I:

 • Paranødder fra Brasilien, aflatoksiner
 • Palmeolie fra Elfenbenskysten, sudanfarvestoffer
 • Grenadil og passionsfrugt fra Colombia, pesticidrester
 • Basilikum og mynte fra Israel, pesticidrester
 • Betelblade fra Indien, salmonella
 • Peberfrugter, ikke søde, fra Kenya og Rwanda, pesticidrester
 • Plantebaserede kosttilskud fra Sydkorea, pesticidrester
 • Vignabønner fra Madagascar, pesticidrester
 • Johannesbrød mv. fra Malaysia, pesticidrester
 • Vandmelonfrø fra Nigeria, aflatoksiner
 • Sesamfrø fra Tyrkiet, salmonella

Varer, der udgår fra bilag I (restriktion ophæves):

 • Jordnødder fra Brasilien, Argentina og Madagascar, aflatoksiner
 • Galia melonder fra Honduras, salmonella braenderup
 • Kinesisk selleri og meterbønner fra Cambodia, pesticidrester
 • Johannesbrød mv. fra Marokko, pesticidrester
 • Tomatketchup og andre tomatsaucer fra Mexico, pesticidrester
 • Vandmelonfrø fra Sierra Leone, aflatoksiner
 • Majroer fra Syrien, Rhodamin B
 • Koriander, basilikum, mynte og persille fra Vietnam, pesticidrester

Ændringer til Bilag II – varer omfattet af særlige restriktioner (beredskabsforanstaltninger):

Nye varer i bilag II:

 • Jordnødder fra Bolivia, aflatoksiner (overført fra bilag I)
 • Karryblade fra Indien, pesticidrester (overført fra bilag I)
 • Majroer fra Libanon, Rhodamin B (overført fra bilag I)
 • Sesamfrø fra Nigeria, salmonella (overført fra bilag I)
 • Vaniljeekstrakt fra USA, pesticidrester 
 • Okra fra Vietnam, pesticidrester (overført fra bilag I)

Varer, der udgår fra bilag II og flyttes til bilag I (se også ovenfor):

 • Paranødder fra Brasilien, aflatoksiner
 • Betelblade fra Indien, salmonella
 • Plantebaserede kosttilskud fra Sydkorea, pesticidrester
 • Johannesbrød mv. fra Malaysia, pesticidrester
 • Vandmelonfrø fra Nigeria, aflatoksiner

Øvrige ændringer:

 • Kontrolfrekvenser er ændrede for visse varer i bilag I og II
 • Der er foretaget ændringer og tilføjelser af enkelte KN-koder
 • Gældende restriktion i bilag II for diverse tørrede krydderier fra Indien (risiko for pesticidrester) splittes op på særskilte restriktioner for de enkelte krydderier
 • Nye fodnoter er tilføjet for at tydeliggøre anvendelsesområdet for plantebaserede kosttilskud samt for at præcisere analysemetoder vedr. sudanfarvestoffer og Rhodamin B
 • Sundhedscertifikatet i bilag IV er opdateret ift. attestering for tilsætningsstoffer

Hvilke regler skal overholdes?
Alle sendinger af varer på bilag I og II skal forhåndsanmeldes via TRACES NT på et CHED (Common Health Entry Document) til det grænsekontrolsted, hvor sendingen kommer ind i EU. Sendingerne skal til grænsekontrol, før de kan frigives. Sendinger af varer på Bilag II skal også ledsages af sundhedscertifikat og analyserapport.

Fra hvornår gælder de nye regler?
De nye regler gælder fra den 16. februar 2023.

Dog er der indført en overgangsordning for nye restriktionsvarer i bilag II. Frem til 16. april 2023 kan de pågældende varer indføres uden ledsagende sundhedscertifikater og analyserapport, forudsat at varerne er afsendt fra oprindelseslandet eller andet tredjeland inden den 16. februar 2023 (se også gennemførelsesforordningens artikel 1, nr. 1).

OBS: Der er en fejl i gennemførelsesforordningens artikel 1 stk. 1. Det fremgår her, at overgangsordningen gælder til 16. oktober 2023. Dette vil blive rettet til 16. april 2023 i et korrigendum.

Nyttige links
Læs mere i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/174 af 26. januar 2023 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002.

Du kan læse mere om importrestriktioner på Fødevarestyrelsens side om Ikke-animalske produkter under import restriktion.​​

Senest opdateret 02-02-2023