Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 2. februar 2023

02-02-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her

Eksport af honning til Chile
Den Europæiske Union og de chilenske myndigheder har indgået en aftale om eksport af honning til Chile, og derfor vil et eksportcertifikat snart være tilgængeligt på Europa-Kommissionens online platform for sundheds- og plantesundhedscertificering TRACES. Ydermere kræver de chilenske myndigheder, at eksportvirksomhederne er registreret og oplyser visse data, derfor opfordrer vi de danske honningproducenter og biavlere, interesserede i at blive opført som eksportører til Chile, til at kontakte International Handel (Fødevarestyrelsen) via e-mail  til 16@fvst.dk for deres behandling.​


 
Daggamle kyllinger eller rugeæg til Vietnam
2. februar 2023: Nyt certifikat til eksport af daggamle kyllinger eller rugeæg til Vietnam. Certifikatet er godkendt af den vietnamesiske myndighed og kan bruges fra dags dato. 
 
 
Brevduer til Sydafrika
1. februar 2023: Nyt certifikat til eksport af brevduer til Sydafrika. Certifikatet er godkendt af den sydafrikanske myndighed.
 
 
 
Præeksportcertifikat for varmebehandlet svinekød til Australien via Stor Britannien
30. januar 2023: Fødevarestyrelsen er blevet opmærksom på, at certifikatet er forsynet med misvisende udstregningsmuligheder i del I, 21.b og 21.c. Oplysninger om slagteri(er) og forarbejdningsvirksomhed(er) er ikke valgfrie og udstregningsmulighederne må derfor ikke benyttes, da det kan medføre afvisning ved den australske grænsekontrol. Et nyt certifikat uden udstregningsmuligheder er under udarbejdelse. 
 
Præ-eksportcertifikatet er udarbejdet på baggrund af krav fra de australske myndigheder og skal bruges ved samhandel af varmebehandlede svinekødprodukter fra Danmark til Storbritannien, når produ​kterne skal indgå i fødevarer, der senere eksporteres fra Storbritannien til Australien.
 
Certifikatet er godkendt af de australske myndigheder.
 

 

​Eksport af konserverede okse- og svinekødsprodukter til Papua Ny Guinea
30. januar 2023: Afklaring vedrørende fremstillingsprocessen af svinekød, baseret på de krav, som er fastsat af myndighederne i Papua Ny Guinea (Hele fremstillingsprocessen for pågældende kødråvarer skal foregå på danske virksomheder 2.2. (b) (iii) - AQC No. 4/0)

Senest opdateret 08-02-2023