Ny bekendtgørelse om SRA i minkbesætninger

03-02-2023

Ny bekendtgørelse om SRA i minkbesætninger

​Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme er ændret. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. februar 2023 som bekendtgørelse nr. 86 af 27. januar 2023 om obligatorisk sundhedsrådgivning for minkbesætninger.

Ændringerne er på linje med de ændringer, der blev foretaget i de øvrige bekendtgørelser om sundhedsrådgivning i forbindelse med ibrugtagning af nyt VetStat i juni 2021.

Primære ændringer er, at aftaler fremover skal indgås på besætningsniveau (mod tidligere på CHR-niveau). Endvidere vil aftaler kunne indgås digitalt via VetStat. Besætninger med antal mink, der er større end eller lig med grænseværdierne, jf. § 5 i bekendtgørelsen, skal fra og med 1. februar 2023 indgå aftale om sundhedsrådgivning.

 Link til bekendtgørelsen på retsinformation.​