Fødevarestyrelsen informerer om engelsksproget nyhed om E-sign, digital udstedelse af INTRA-certifikater

30-01-2023

Som en hjælp til vores operatørers kommunikation med kunder og samarbejdspartner har Fødevarestyrelsen udarbejdet en side, som på engelsk gengiver teksten fra nyhedsbrevet om udrulning af E-sign og digital udstedelse af INTRA-certifikater, udsendt den 25. januar 2023.

Den engelske version af nyhedsbrevet af 25. januar 2023 om udrulning af E-sign for INTRA-certifikater ligger på styrelsen engelske hjemmeside.

Læs den engelske version af nyhedsbrevet