Faglige nyheder om certifikatdatabasen den 12. januar 2023

12-01-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Avlskvæg til Kosovo
12. januar 2023: Nyt certifikat La 23,0-7181 til eksport af avls- og brugskvæg til Republikken Kosovo
 
 
Eksport af svinekød til Indien
11. januar 2023: De indiske myndigheder har udsat de nye importkrav til den 1. marts 2023. Certifikatet La 23,0-5634 er derfor gjort tilgængelige igen. Partier, der ankommer til Indien fra den 1. marts 2023, skal være ledsaget af nye certifikater. Varer eksporteret på det gamle certifikat (La 23,0-5634) skal være ankommet til Indien senest den 28 februar. Udstedelse af certifikaterne er på egen regning og risiko.
 
 
 
Eksport af fisk og fiskevarer til Indien
11. januar 2023: De indiske myndigheder har udsat de nye importkrav til den 1. marts 2023. Certifikaterne La 23,0-2863 og La 23,0-6628 er derfor gjort tilgængelige igen. Partier, der ankommer til Indien fra den 1. marts 2023, skal være ledsaget af nye certifikater. Varer eksporteret på de gamle certifikater (La 23,0-2863 og La 23,0-6628) skal være ankommet til Indien senest den 28 februar. Udstedelse af certifikaterne er på egen regning og risiko
 
 
Link til certifikatsiden.
 
 
Eksport af mælk og mælkeprodukter til Indien
11. januar 2023: De indiske myndigheder har udsat de nye importkrav til den 1. marts 2023. Det har ikke nogen betydning for certifikatet for mælk og mælkeprodukter fordi certifikatet (la 23,0-7182) indeholder både tidligere og nye importkrav.
 


Eksport af fiskevarer til human konsum til Moldova
10. januar 2023: Ved eksport af fiskeprodukter fra modtagelige fiskearter (ørred- og laksearter) til Moldova kan der foretages overstregnelser i TRACES certifikatet sundhedsattestationer, såfremt fisken er slagtet og renset. Overstregningsmulighederne er beskrevet nedenfor i afsnit vedr. "Vejledning til certifikatet - overstregningsdispensation". 
Overstregningsmulighederne er aftalt med de Moldoviske myndigheder og er indtil videre mulige på ubestemt tid. 
 


Eksport af fisk og fiskevarer til Ukraine
06. januar 2023:  Ved eksport til Ukraine af vildtfangne fisk og krebsdyr og produkter deraf til human konsum kan punkt II.2.1 (omhandlende dyresygdomme)  overstreges i gældende certifikat La 23,0-6624. 
 
Ved eksport til Ukraine af akvakultur fisk og produkter heraf til human konsum kan punkt II.2.1 (omhandlende dyresygdomme) overstreges, såfremt fisken er slagtet og renset. Der er ikke længere krav om landefrihed for attestationsnævnte dyresygdomme for slagtede og rensede fisk, og hele attestationen kan overstreges i gældende certifikat La 23,0-6624. Overstregningsmuligheden gælder altså ikke for levende akvakultur fisk. 

Disse overstregningsdispensationer er aftalt med de Ukrainske myndigheder og er mulige på ubestemt tid grundet de nuværende omstændigheder i Ukraine. De ukrainske myndigheder oplyser, at dispensationsmulighederne kan ophøre med 3 måneders varsel afhængig af interne ukrainske omstændigheder.