Faglige nyheder om certifikatdatabasen den 26. januar 2023

26-01-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Kollagen og gelatine fra kvæg og/eller svin til Republikken Ecuador.
24. januar 2023: Dette certifikat er udarbejdet efter anmodning fra de ecuadorianske myndigheder, herunder ændringer fra Fødevarestyrelsen. Vi har endnu ikke modtaget accept af disse ændringer, derfor anbefaler vi eksportørvirksomhederne at bekræfte gyldigheden af certifikatet med de lokale importører.

Link til certifikatsiden

 
 
Certifikat for eksport til Mexico af blodprodukter fra svin til fødevarer.
24. januar 2023: Grundet krav om angivelse af Lot-nummer i rubrik  I.21., er overstregningsmuligheden (fodnote 3) til boksen fjernet