Fødevarestyrelsen informerer om, at e-Sign funktionen til digital udstedelse af INTRA-certifikater tages i brug fra den 1. februar 2023

25-01-2023

Fra 1. februar 2023 vil Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger på steder, hvor der er online adgang, anvende funktionen, e-Sign, i TRACES, når de udsteder INTRA-certifikater

​Fødevarestyrelsens certifikatvagt vil også fra 1. februar 2023 udstede INTRA-certifikater digitalt ved brug af e-Sign funktionen.

e-Sign funktion i TRACES er til brug for de veterinære myndigheders udstedelse af certifikater. Når der udstedes et elektronisk certifikat, så bortfalder kravet om, at certifikatet skal ledsage sendingen i papirudgave.  Anvendelse af e-Sign funktionen indebærer, at embedsdyrlægen gør alt online i TRACES: Underskriver og stempler og \"udleverer\" certifikatet.

​Det er således den elektroniske, digitalt underskrevne og digitalt stemplede version af INTRA-certifikatet i TRACES, der er den gyldige udgave af certifikatet, og den udgave der skal henvises til i kontrolsituationer.

Hvad betyder det for dig som operatør?

Operatøren (herunder transportøren), der har ansvaret for sendingen i den pågældende kontrolsituation, skal kunne forevise certifikatet i TRACES for den relevante kontrolmyndighed.

Det følger af bestemmelserne i artikel 150, artikel 155, stk. 2, artikel 161, stk. 5, artikel 167, stk. 4, artikel 217 eller artikel 223, stk. 5, i forordning (EU) 2016/429 (Dyresundhedsloven), alt efter hvilke dyr eller produkter der er tale om.

Praktisk betyder det, at har du en brugerprofil i TRACES, så kan du selv søge det elektronisk udstedte certifikat frem i systemet - såfremt du selv har oprettet certifikatet eller er tilknyttet som bruger til organisationen anført i del I af certifikatet.

Ikke alle steder i EU har internetadgang, hvorfor EU Kommissionen foreslår, at den chauffør, der transporterer sendingen, får en PDF-fil ('Digitally signed PDF') af certifikatet tilsendt sin e-mail, så PDF-filen kan fremvises på en smartphone eller tablet på myndighedernes anmodning.

PDF-filen kan også printes ud og medbringes, men den udskrevne PDF-fil må ikke underskrives og stemples af veterinærmyndighederne.

​Af den originale (dvs. i den danske) sprogversion af PDF-filen ('Digitally signed PDF') fremgår det, at certifikatet er digitalt udstedt. I INTRA-certifikater, der er digitalt udstedt af Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger, ser det sådan ud:Få adgang til TRACES

Har du selv eller de virksomheder, som du samarbejder med, f.eks. transportører, ikke adgang til TRACES, opfordrer vi til, at man får det.

Man skal forudgående have et såkaldt EU login for at få en brugerprofil i TRACES.

​Der er mere information om oprettelse EU login og brugerprofil i TRACES på EU Kommissionens hjemmeside:

Gå til EU Kommissionens informationsside om TRACES

Gå til TRACES systemet

 

For hjælp til tilknytning af brugere til danske virksomheder kan Fødevarestyrelsens TRACES hotline hjælp.

Skriv til TRACES Hotlinen

Drejer det sig om tilknytning af brugere til udenlandske virksomheder, er det den veterinære myndighed i det land, hvor virksomheder hører til, som kan hjælpe.

Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger udskriver og udleverer på anmodning PDF-filen ('Digitally signed PDF') i papirudgave, hvis man endnu ikke har adgang til TRACES. Men den udskrevne PDF-fil underskrives og stemples ikke af embedsdyrlægen.

 

​Hvis der ikke er online adgang på afgangsstedet

Synes dyr eller produkter på steder, hvor der ikke er online adgang, vil udstedelsen af certifikater ske som hidtil, hvor en papirudgave af certifikatet stemples og underskrives af embedsdyrlægen. Dette certifikat vil blive udleveret til operatøren og skal ledsage sendingen til det endelige bestemmelsessted.

​Det følger af bestemmelserne i artikel 143, stk. 3, artikel 161, stk. 3, artikel 208, stk. 3, eller artikel 223, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429 (Dyresundhedsloven), alt efter hvilke dyr eller produkter der er tale om.

Senest opdateret 25-01-2023