Ekstraordinært nyhedsbrev om certifikatdatabasen den 10. juli 2023

10-07-2023

Udbrud af HPAI tæt på den danske grænse i Tyskland.
Den 10 juli 2023 blev der konstateret et udbrud af HPAI i en fjerkræbesætning i Husby kommune i Tyskland.

Besætningen ligger under 10 km fra den danske grænse, så overvågningszonen på 10 km omfatter et lille område af Danmark i Aabenraa og Sønderborg kommune.  

Som følge heraf er der certifikater hvis ordlyd betyder, at de ikke kan anvendes eller måske kan anvendes, afhængig af attestationens konkrete formulering i certifikatet. Dette er der adviseret om i Certifikatdatabasen, ved etablering af restriktioner med advarselstrekant på de relevante certifikatsider.

International Handel vil løbende opdatere alle relevante certifikatsider, samt restriktionslisten på Fødevarestyrelsens hjemmeside.