Faglig nyhed til fodervirksomheder om indberetning af oplysninger om mærkningsansvar og direkte tørring

19-07-2023

Har din fodervirksomhed mærkningsansvar eller anvender du direkte tørring? Så er det oplysninger, som du fremover skal indberette til Fødevarestyrelsen, så vi kan fastsætte den korrekte kontrolfrekvens for din virksomhed.

I 2023 er foderområdets kontrolkoncept blevet tilrettet, så det ligner kontrolkoncepterne på veterinær og fødevareområdet. I den forbindelse har Fødevarestyrelsen behov for nogle ekstra oplysninger for at kunne fastsætte kontrolfrekvensen korrekt for de enkelte fodervirksomheder.

Vi udsender derfor i disse dage et brev til alle fodervirksomheder, hvor vi beder om at få indberettet oplysninger om: 

Mærkningsansvar

Mærkningsansvar skal, som noget nyt, indgå i Fødevarestyrelsens beregning af virksomhedens kontrolfrekvens for de virksomheder, som ikke selv har fremstillet foderproduktet.

Din virksomhed er mærkningsansvarlig, hvis den markedsfører produkter i eget navn, oversætter udenlandsk mærkning til dansk og/eller ompakker foder i mindre pakningsstørrelser. 

Direkte tørring

Direkte tørring indgår allerede nu i Fødevarestyrelsens beregning af virksomhedens kontrolfrekvens, men vi har behov for at opdatere oplysningerne.

Din virksomhed anvender direkte tørring, hvis foderet, der bliver tørret, er i direkte forbindelse med luftstrømmen fra forbrændingskilden – og forbrændingskilden ikke er naturgas. Hvis virksomheden udelukkende anvender naturgas som forbrændingskilde, er der ikke tale om direkte tørring. 

 

Brevene indeholder oplysning til din virksomhed om, hvad du skal gøre. Fristen for indberetning af ændringer i forhold til mærkningsansvar og direkte tørring er den 31. oktober 2023.

Du kan læse om kontrolfrekvenser og risikokarakterisering i foderkontrolindsatsvejledningen.