Særlige restriktioner for indførsel af fødevarer og foder fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima ophæves fra 3. august 2023

14-07-2023

Europa-Kommissionen har vedtaget, at særlige restriktioner for indførsel af fødevarer og foder fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima iht. gennemførelsesforordning (EU) 2021/1533 ophæves fra 3. august 2023.

Fra 3. august 2023 er der ikke længere krav om:

  • Grænsekontrol ved indførsel til EU af de fødevarer og foder, der fremgår af bilag II til forordning (EU) 2021/1533.
  • At sendinger af de pågældende varer skal ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport.

Læs nærmere i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1453 af 13. juli 2023 om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1533 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.