Faglig nyhed til besætningsejere og dyrlæger

Faglig nyhed om underskrivning af sundhedsrådgivningsaftaler

27-06-2023

Fødevarestyrelsen informerer om digital underskrivning af sundhedsrådgivningsaftaler i VetStat.

Fødevarestyrelsen har foretaget en opdatering af VetStat, så besætningsejeren fra og med udgangen af juni 2023 vil modtage et brev i Digital Post, når dyrlægen har oprettet en sundhedsrådgivningsaftale med digital underskrift i VetStat. Besætningsejeren skal ved modtagelsen af dette brev logge på https://vetstat.fvst.dk/vetstat/ for at foretage digital underskrift af aftalen.

Fødevarestyrelsen vil samtidig gøre opmærksom på, at der på dette tidspunkt ligger mange sundhedsrådgivningsaftaler klar til besætningsejerens digitale underskrift i VetStat. Vi opfordrer derfor alle besætningsejere med en eller flere sundhedsrådgivningsaftaler, om at orientere sig i VetStat og få fulgt op på evt. manglende digitale underskrifter på deres sundhedsrådgivningsaftaler.