Faglig nyhed til dyrlæger om anvendelse af progesteronsspiraler til køer og om besætningsdiagnoser

30-06-2023

Fødevarestyrelsen er blevet opmærksom på, at dyrlæger i nogle kvægbesætninger har oprettet besætningsdiagnoser til behandling af køer eller kvier med progesteronsspiraler for andet end brunstsynkronisering. Det er ikke tilladt.

Anvendelse af hormoner er som udgangspunkt forbudt

Som udgangspunkt må du ikke behandle produktionsdyr med lægemidler, der har østrogen eller gestagen virkning. Du må dog på visse betingelser anvende lægemidlerne til det, der i lovgivningen er defineret som zooteknisk og terapeutisk behandling. Progesteronsspiraler til køer og kvier kan enten anvendes som zooteknisk eller som terapeutisk behandling. Hvorvidt der er tale om zooteknisk eller terapeutisk behandling har bl.a. betydning for, om landmanden må udføre behandlingen.

Brunstsynkronisering af køer og kvier (zooteknisk behandling) er tilladt under visse betingelser

Zooteknisk behandling af køer/kvier er bl.a. anvendelse af lægemidler med østrogen eller gestagen virkning til brunstsynkronisering og forudgående behandling af donor og recipient i forbindelse med embryotransplantation hos dyr bestemt til fødevareproduktion.

Zooteknisk behandling skal enten foretages af dyrlægen eller under dyrlægens ansvar. Derfor kan du som dyrlæge oprette en besætningsdiagnose for brunstsynkronisering og lade landmanden foretage behandlingen med progesteronsspiraler under dit ansvar i kvægbesætninger:

  • som anvender brunstsynkronisering. Med brunstsynkronisering menes manipulation af reproduktionscyklus i en gruppe af dyr, således at hovedparten af dyrene kommer i brunst indenfor en kort, forudbestemt tidsperiode.
  • som du har indgået en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2 med, og
  • hvor du har vurderet, at der med fordel kan anvendes progesteronsspiraler til brunstsynkroniseringen.

Behandlingen må kun foretages på avlsdyr, der ikke viser tegn på reproduktionsforstyrrelser. Derfor adskiller denne besætningsdiagnose sig på et væsentligt punkt fra andre besætningsdiagnoser, idet du skal foretage en gynækologisk undersøgelse af alle dyrene i den gruppe, der skal brunstsynkroniseres, og udpege de dyr, der har normal ovariefunktion. Landmanden må kun behandle de køer/kvier, som du har undersøgt og har konstateret har normal ovariefunktion.

Hvis du opretter en besætningsdiagnose for brunstsynkronisering, skal du være opmærksom på, at det er forbeholdt dyrlæger at injicere prostaglandin, som, jf. produktresumeerne for progesteronsspiralerne, skal anvendes i forbindelse med brunstsynkroniseringen.

Enkeltdyrsbehandling (terapeutisk behandling) er forbeholdt dyrlægen

Terapeutisk behandling er bl.a. individuel behandling af forstyrrelser i ovariefunktionen hos dyr bestemt til fødevareproduktion med et lægemiddel, der indeholder progesteron eller derivater heraf.

Forstyrrelser i ovariefunktionen omfatter bl.a. forekomst af cyster samt køer uden cyklisk ovariefunktion, hvor perioden uden brunst er så lang, at den strækker sig ind i den periode, hvor koen skal insemineres eller løbes.

Terapeutisk behandling skal foretages af dyrlægen personligt. Du må derfor ikke lade landmanden udføre terapeutisk behandling og derfor heller ikke oprette en besætningsdiagnose herfor.

Du skal desuden være opmærksom på, at det kun er enkeltdyrsbehandling af køer/kvier med forstyrrelser i ovariefunktionen, som er terapeutisk behandling, og dermed tilladt. Enkeltdyrsbehandling af køer og kvier med normal ovariefunktion med progesteronsspiraler er ulovlig behandling.

Reglerne for anvendelse af hormoner er også beskrevet på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Regelgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 646 af 31. maj 2023 om dyrlægers anvendelse udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr:

  • § 2, stk. 1, nr. 17: definerer ved terapeutisk behandling.
  • § 2, stk. 1, nr. 18: definerer ved zooteknisk behandling.
  • § 8: Anvendelse af lægemidler eller stoffer med androgen, gestagen eller østrogen virkning samt af beta-agonister til produktionsdyr er forbudt. Dog må der foretages zooteknisk og terapeutisk behandling.
  • § 10-14: beskriver de betingelser, der skal være opfyldt for at der må foretages zooteknisk og terapeutisk behandling.

§ 15, stk. 1, nr. 7, litra e: Behandling af dyr med receptpligtige lægemidler med indhold af prostaglandin og prostaglandinanaloger må kun foretages af dyrlægen personligt, og dyrlægen må ikke udlevere eller ordinere lægemidlerne.