Vigtig information om PRRS sundhedsstatus inden 1. oktober 2023

22-06-2023

Dette nyhedsbrev henvender sig til dyrlæger, som arbejder med grise.

Alle grisebesætninger, som har mere end 10 dyr i kategorien søer, gylte og orner eller mere end 100 grise i alt, skal have en PRRS-sundhedsstatus inden 1. oktober 2023.

Fødevarestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at det haster med at få indsendt dokumentation til sundhedsstyringen@lf.dk på de besætninger, som allerede har gjort noget for at dokumentere deres PRRS-status (fx i SPF-Sund regi). Det haster, fordi Fødevarestyrelsen skal nå at sagsbehandle alle sager inden 1. oktober 2023. Da sagsbehandlingen kan medføre behov for, at du i samarbejde med operatøren af besætningen skal nå at udtage ekstra blodprøver, bør der derfor igangsættes indsendelse af dokumentation i god tid inden fristens udløb.

De besætninger, der ikke når at få en PRRS-sundhedsstatus inden 1. oktober 2023, kan risikere at skulle starte forfra med fuldt antal blodprøver (40 eller 80). Det er derfor nødvendigt at få udtaget og analyseret alle krævede PRRS antistof blodprøver i god tid inden 1. oktober 2023.

Bemærk i øvrigt at der en opdateret version af PRRS bekendtgørelsen i høring med høringsfrist 26. juni 2023. Den opdaterede bekendtgørelse forventes at træde i kraft 1. juli 2023. Du finder bekendtgørelsen på Høringsportalen.

Den gældende bekendtgørelse ligger på Retsinformation.

Vejledning til dyrlæger om håndtering af PRRS 15.07.22.pdf findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Her kan du finde yderligere information om dokumentation for PRRS sundhedsstatus.