Dokumentation for PRRS-sundhedsstatus

På denne side kan du læse om indsendelse af dokumentation for PRRS-sundhedsstatus samt læse om aktuelle eksportrestriktioner og gebyrer.

Fødevarestyrelsen gik i foråret 2022 sammen med Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier og Den Danske Dyrlægeforening om en strategi, der skal forsøge at reducere forekomsten af svinesygdommen PRRS (Porcin Reproduktions- og Respirations Sygdom) i danske grisebesætninger. Målet er, at 85% af samtlige af landets sohold og 75% af alle slagtegrisebesætninger bliver fri for PRRS-antistoffer senest i 2025.​​​​

Som led i bekæmpelsen af PRRS er der udstedt en bekendtgørelse, der støtter op om PRRS reduktionsstrategien. I bekendtgørelsen er der bl.a. krav om, at alle griseproducenter inden 1. oktober 2023 skal sikre sig, at de kender PRRS-sundhedsstatus for begge typer PRRS for deres virksomhed. Kravet gælder virksomheder med én/flere besætninger, som pr. besætning har:

 • Mere end 10 dyr i kategorien søer/gylte/orner og/eller
 • Mere end 100 grise i alt.

Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om PRRS-sundhedsstatus på baggrund af bl.a. blodprøver. Besætningers PRRS-sundhedsstatus skal opdateres indenfor 12 måneder.

Virksomheders PRRS-sundhedsstatus registreres i en database, som Landbrug og Fødevarer driver i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Dermed kan både branche og myndigheder overvåge udbredelsen af PRRS. Griseproducenter kan samtidig se PRRS-sundhedsstatus hos deres leverandører af f.eks. smågrise og på den måde styre uden om dyr fra virksomheder med PRRS-sundhedsstatus. Ordningen er gebyrfinansieret.

Indsend dokumentation

Dokumentation i forbindelse med PRRS-sundhedsstatus skal fra den 15. maj 2023 indsendes til: sundhedsstyringen@lf.dk​​.​​​​

Denne formular skal udfyldes og indsendes sammen med dokumentation:

Gå til formular til legalisering​ af PRRS-sun​dhedsstatus på baggrund af dat​a før 15. maj 2023 (skrivbar pdf)

Hvis du ønsker, at en anden står for indsendelse af oplysninger og/eller øvrig kontakt i forbindelse med tildelingen af PRRS-sundhedsstatus til din besætning, skal der indsendes en fuldmagt sammen med legaliseringsformularen. Du kan se et eksempel på en fuldmagt her:

Se eksempel på formular til fuldmagt (skrivbar pdf)

​Fra d. 4. november 2023 indføres et krav om, at besætninger med uafklaret eller positiv PRRS-sundhedsstatus har en gældende klinisk erklæring, når der sendes dyr til slagtning. Erklæringen er gældende i 35 dage og skal blive i besætningen. Det er vigtigt, at både ejer og dyrlæge underskriver erklæringen hver gang den udstedes: 

Gå til til​ klinisk erklæring (pdf)

Aktuelle eksportrestriktioner

Lande med restriktioner vedr. PRRS:

Aktuelle eksportrestriktioner ved eksport af grisekød og grisekødprodukter til Argentina

Aktuelle eksportrestriktioner ved eksport af grisekød og grisekødprodukter til Kina

Aktuelle eksportrestriktioner ved eksport af grisekød og grisekødprodukter til Ukraine

Sider med PRRS-lister på certifikatdatabasen:

Certifikatside for "Eksport af fersk svinekød og svinekødprodukter til Argentina"

Certifikatside for "Eksport af svinekød og varmebehandlet svinekød til Kina"

Certifikatside for "Eksport af tarme til Kina"

Certifikatside for "Eksport af fersk svinekød og produkter heraf til Ukraine"

Årlige PRRS gebyrer for grisebesætninger

Der er to årlige PRRS gebyrer for grisebesætninger.

 1. Gebyr til dækning af kontrol med besætningsejeres efterlevelse af tiltag i reduktionsstrategien for grisesygdommen PRRS (Porcin reproduktions- og respirationssyndrom):
  Fødevarestyrelsen opkræver et årligt beløb på 507 kr. pr. grisebesætning med mere end 10 søer eller mere end 100 grise.
  Beløbet opkræves hos ejere af grisebesætninger, som i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) pr. 1. februar 2023 er registreret med en besætningsstørrelse på mere end 10 søer i kategorien søer/gylte/orner eller mere end 100 grise i alt.

 2. Gebyr til dækning af omkostningerne ved registrering og overvågning af danske grisebesætningers PRRS-sundhedsstatus:
  Fødevarestyrelsen opkræver et årligt gebyr på 912 kr. pr. grisebesætning med mere end 10 dyr i kategorien søer/gylte/orner eller mere end 100 grise i alt.
  Beløbet opkræves hos ejere af grisebesætninger, som i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) pr. 1. juni 2023 er registreret med en besætningsstørrelse på mere end 10 dyr i kategorien søer/gylte/orner eller mere end 100 grise i alt.

Vejledning til dyrlæger om håndtering af PRRS