Dokumentation for PRRS-sundhedsstatus

På denne side kan du læse om indsendelse af dokumentation for PRRS-sundhedsstatus samt læse om aktuelle eksportrestriktioner og gebyrer.

Fødevarestyrelsen gik i foråret 2022 sammen med Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier og Den Danske Dyrlægeforening om en strategi, der skal forsøge at reducere forekomsten af svinesygdommen PRRS (Porcin Reproduktions- og Respirations Sygdom) i danske grisebesætninger. Målet er, at 85% af samtlige af landets sohold og 75% af alle slagtegrisebesætninger bliver fri for PRRS-antistoffer senest i 2025.​​​​

Som led i bekæmpelsen af PRRS er der udstedt en bekendtgørelse, der støtter op om PRRS reduktionsstrategien. I bekendtgørelsen er der bl.a. krav om, at alle griseproducenter inden 1. oktober 2023 skal sikre sig, at de kender PRRS-sundhedsstatus for begge typer PRRS for deres virksomhed. Kravet gælder virksomheder med én/flere besætninger, som pr. besætning har:

 • Mere end 10 dyr i kategorien søer/gylte/orner og/eller
 • Mere end 100 grise i alt.

Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om PRRS-sundhedsstatus på baggrund af bl.a. blodprøver. Besætningers PRRS-sundhedsstatus skal opdateres indenfor 12 måneder.

Virksomheders PRRS-sundhedsstatus registreres i en database, som Landbrug og Fødevarer driver i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Dermed kan både branche og myndigheder overvåge udbredelsen af PRRS. Griseproducenter kan samtidig se PRRS-sundhedsstatus hos deres leverandører af f.eks. smågrise og på den måde styre uden om dyr fra virksomheder med PRRS-sundhedsstatus. Ordningen er gebyrfinansieret.

Indsend dokumentation

Dokumentation i forbindelse med PRRS-sundhedsstatus skal fra den 15. maj 2023 indsendes til: sundhedsstyringen@lf.dk​​.​​​​

Denne formular skal udfyldes og indsendes sammen med dokumentation:

Gå til formular til legalisering​ af PRRS-sun​dhedsstatus på baggrund af dat​a før 15. maj 2023 (skrivbar pdf)

Hvis du ønsker, at en anden står for indsendelse af oplysninger og/eller øvrig kontakt i forbindelse med tildelingen af PRRS-sundhedsstatus til din besætning, skal der indsendes en fuldmagt sammen med legaliseringsformularen. Du kan se et eksempel på en fuldmagt her:

Se eksempel på formular til fuldmagt (skrivbar pdf)

​Fra d. 4. november 2023 indføres et krav om, at besætninger med uafklaret eller positiv PRRS-sundhedsstatus har en gældende klinisk erklæring, når der sendes dyr til slagtning. Erklæringen er gældende i 35 dage og skal blive i besætningen. Det er vigtigt, at både ejer og dyrlæge underskriver erklæringen hver gang den udstedes: 

Gå til til​ klinisk erklæring (pdf)

Eksportrestriktioner på grund af PRRS

Fødevarestyrelsen fører lister over virksomheder, som er eller har været smittet med PRRS, fordi der er eksportrestriktioner på grisekød med oprindelse i virksomheder med PRRS til visse tredjelande.

Du kan se listerne på siderne med de aktuelle eksportrestriktioner for de relevante lande:

Aktuelle eksportrestriktioner ved eksport af grisekød og grisekødprodukter til Argentina

Aktuelle eksportrestriktioner ved eksport af grisekød, grisekødprodukter og grisetarme til Kina

Aktuelle eksportrestriktioner ved eksport af grisekød og grisekødprodukter til Ukraine

Ansøg om at få din virksomhed fjernet fra PRRS-listerne før udløbsdatoen

Du kan ansøge om at få din virksomhed fjernet fra PRRS-listerne før udløbsdatoen for eksportrestriktionerne, hvis din virksomhed er blevet totalsaneret i henhold til kravene i gældende Bekendtgørelse om porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS), og der efter totalsaneringen er udtaget blodprøver fra grise i virksomheden, som er negative for PRRS-virus. Blodprøverne skal være:

 1. undersøgt for PRRS-virus ved PCR på et veterinært laboratorium, som er officielt udpeget af Fødevarestyrelsen og godkendt til at undersøge for PRRS-virus ved PCR,
 2. udtaget fra samtlige slagtegrise på virksomheden, eller der skal være udtaget minimum 20 blodprøver blandt de ældste slagtegrise. For virksomheder, der ikke producerer slagtegrise, skal blodprøverne være udtaget fra samtlige søer på virksomheden, eller der skal være udtaget minimum 20 blodprøver blandt søerne, og
 3. udtaget maksimalt 35 dage, inden virksomheden første gang efter totalsaneringen leverer slagtegrise eller søer til slagtning.

Ansøg om at få din virksomhed fjernet fra PRRS-listerne

Årlige PRRS gebyrer for grisebesætninger

Der er to årlige PRRS gebyrer for grisebesætninger.

 1. Gebyr til dækning af kontrol med besætningsejeres efterlevelse af tiltag i reduktionsstrategien for grisesygdommen PRRS (Porcin reproduktions- og respirationssyndrom):
  Fødevarestyrelsen opkræver et årligt beløb på 507 kr. pr. grisebesætning med mere end 10 søer eller mere end 100 grise.
  Beløbet opkræves hos ejere af grisebesætninger, som i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) pr. 1. februar 2023 er registreret med en besætningsstørrelse på mere end 10 søer i kategorien søer/gylte/orner eller mere end 100 grise i alt.

 2. Gebyr til dækning af omkostningerne ved registrering og overvågning af danske grisebesætningers PRRS-sundhedsstatus:
  Fødevarestyrelsen opkræver et årligt gebyr på 912 kr. pr. grisebesætning med mere end 10 dyr i kategorien søer/gylte/orner eller mere end 100 grise i alt.
  Beløbet opkræves hos ejere af grisebesætninger, som i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) pr. 1. juni 2023 er registreret med en besætningsstørrelse på mere end 10 dyr i kategorien søer/gylte/orner eller mere end 100 grise i alt.

Vejledning til dyrlæger om håndtering af PRRS