Ukraine

Her finder du de aktuelle og historiske eksportrestriktioner fra Ukraine.

Aktuelle eksportrestriktioner

Produkter omfattet af restriktionen

Grisekød og grisekødprodukter med oprindelse i besætninger med porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS), jf. nedenstående liste:

Åbn liste over besætninger omfattet af eksportrestriktioner på grisekød og grisekødprodukter til Ukraine pga. PRRS

Listen bliver løbende opdateret.

Om PRRS-listerne

Fødevarestyrelsen fører lister over besætninger, som er eller har været smittet med porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS), fordi der er eksportrestriktioner på grisekød med oprindelse i besætninger med PRRS til visse tredjelande.

En besætning opføres på listerne fra det tidspunkt, besætningen anses som værende smittet med PRRS efter § 5 i Bekendtgørelse nr. 997 af 29. juni 2023 om porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS) (herefter PRRS-bekendtgørelsen).  

På listerne angives en udløbsdato for den enkelte besætning. Fra udløbsdatoen er besætningen ikke længere underlagt eksportrestriktioner som følge af PRRS. Udløbsdatoen beregnes ud fra seneste smittedato, hvortil der lægges 8 uger plus varigheden af tredjelandets restriktioner. De 8 uger afspejler den periode, hvor PRRS-virus antages at være i besætningen efter smittedatoen.

En besætning kan blive fjernet fra listerne, når:

  1. eksportrestriktionen ophører svarende til udløbsdatoen på listerne, eller
  2. der er blevet foretaget en totalsanering i besætningen, som opfylder kravene i bilag 2 i PRRS-bekendtgørelsen, og der efter totalsaneringen er udtaget blodprøver, som er negative for PRRS-virus. Blodprøverne skal være undersøgt for PRRS-virus ved PCR. Blodprøverne skal være udtaget fra samtlige slagtegrise på virksomheden, eller der skal være udtaget minimum 20 blodprøver blandt de ældste slagtegrise. Blodprøverne skal være udtaget tidligst 35 dage, inden besætningen første gang efter totalsaneringen leverer grise til slagtning.

Ikrafttræden af restriktionen: 02. oktober 2023

Produkter omfattet af restriktionen

Som følge af HPAI-udbrud i Sakskøbing d. 27. september: Levende fjerkræ, rugeæg og fjerkræprodukter fra Danmark.

Undtagelser

Fjerkræprodukter der er varmebehandlet på en måde, der inaktiverer AI virus.

Historiske eksportrestriktioner

Produkter omfattet af restriktionen

Som følge af HPAI-udbrud: Levende fjerkræ, rugeæg og fjerkræprodukter.

Undtagelser

Fjerkræprodukter der er varmebehandlet på en måde, der inaktiverer AI virus.

 

Hele Danmark: 23. juni 2023 - 22. august 2023

Overvågningszone (10 km) omkring HPAI udbruddet i Slagelse kommune: 10. november 2022 til 20. februar 2023

Overvågningszone (10 km) omkring HPAI udbruddet i Sønderupsønder i Slagelse kommune: 02. november 2021 til 26. april 2022

Overvågningszone (10 km) omkring HPAI udbruddet i Sønderupsønder i Slagelse kommune: 17. november 2020 til 27. august 2021

 

Produkter omfattet af restriktionen

Som følge af LPAI-udbrud: Levende fjerkræ, fjerkræprodukter (inkl. æg) og råvarer produceret af fjerkræ

Undtagelser

Produkter, som ikke stammer fra eller er produceret i region Hovedstaden i restriktionsperioden, kan eksporteres

Region Hovedstaden: 01. februar 2017 til 21. december 2019