Argentina

Her finder du de aktuelle og historiske eksportrestriktioner fra Argentina.

Aktuelle eksportrestriktioner

Produkter omfattet af restriktionen

Grisekød og grisekødprodukter med oprindelse i besætninger med porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS), jf. nedenstående liste:

Åbn liste over besætninger omfattet af eksportrestriktioner på grisekød og grisekødprodukter til Argentina pga. PRRS

Listen bliver løbende opdateret.

Om PRRS-listerne

Fødevarestyrelsen fører lister over besætninger, som er eller har været smittet med porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS), fordi der er eksportrestriktioner på grisekød med oprindelse i besætninger med PRRS til visse tredjelande.

En besætning opføres på listerne fra det tidspunkt, besætningen anses som værende smittet med PRRS efter § 5 i Bekendtgørelse nr. 997 af 29. juni 2023 om porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS) (herefter PRRS-bekendtgørelsen).  

På listerne angives en udløbsdato for den enkelte besætning. Fra udløbsdatoen er besætningen ikke længere underlagt eksportrestriktioner som følge af PRRS. Udløbsdatoen beregnes ud fra seneste smittedato, hvortil der lægges 8 uger plus varigheden af tredjelandets restriktioner. De 8 uger afspejler den periode, hvor PRRS-virus antages at være i besætningen efter smittedatoen.

En besætning kan blive fjernet fra listerne, når:

  1. eksportrestriktionen ophører svarende til udløbsdatoen på listerne, eller
  2. der er blevet foretaget en totalsanering i besætningen, som opfylder kravene i bilag 2 i PRRS-bekendtgørelsen, og der efter totalsaneringen er udtaget blodprøver, som er negative for PRRS-virus. Blodprøverne skal være undersøgt for PRRS-virus ved PCR. Blodprøverne skal være udtaget fra samtlige slagtegrise på virksomheden, eller der skal være udtaget minimum 20 blodprøver blandt de ældste slagtegrise. Blodprøverne skal være udtaget tidligst 35 dage, inden besætningen første gang efter totalsaneringen leverer grise til slagtning.