Porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS)

Grise

PRRS er en virussygdom, der giver luftvejsproblemer og aborter eller for tidlige faringer hos svin.

Der er i Danmark vedtaget en strategi for reduktion af PRRS. Du finder information om reduktionsstrategien herunder tildeling af PRRS-sundhedsstatus på følgende side: PRRS sundhedsstatus

Der findes PRRS virus type 1 og type 2. Begge typer er omfattet af reduktionsstrategien.

Fund af PRRS i en besætning medfører eksportrestriktioner til visse lande.

Udbrud af PRRS kan ligne et udbrud af influenza. Der ses feber, nedtrykthed og manglende appetit. Der kan høres hosten, og hos smågrise støder der ofte andre bakterie- eller virussygdomme til.

Hos søer er det mest fremtrædende tegn på smitte reproduktionsproblemer. Der ses et øget antal sene aborter, øget antal dødfødte, mumificerede eller svagfødte grise, øget dødelighed i diegivningsperioden og øget antal omløbninger. Tiden til søerne kommer i brunst igen efter faring vil være forlænget, og der kan ses manglende mælkeproduktion.

PRRS-virus spredes ved direkte kontakt med smittede dyr og med sekreter fra næse eller med spyt, urin, afføring eller sæd.
 
Virus bliver hurtigt inaktiveret ved opvarmning og ved rengøring og desinfektion. Det er dog modstandsdygtigt overfor frost.

PRRS kan ikke behandles, men følgesygdommene kan.

Der kan vaccineres mod sygdommen, men vaccinen kan ikke forhindre smitte i besætningen, kun minimere symptomerne.
 
 

PRRS blev første gang konstateret i USA i 1987 og i Danmark i 1992. PRRS er udbredt i det meste af verden. 

 

Vejledning til dyrlæger

Under siden PRRS-sundhedsstatus kan du finde en vejledning til dyrlæger om håndtering af PRRS.